ТУ 14-4-1561-89 «Сітка ткана саржева з квадратними чарунками»