ГОСТ 3187-76 «Сітки дротяні ткані фільтрові»

Міждержавний стандарт
Сітки дротяні ткані фільтрові
ГОСТ 3187-76

Технічні умови

Wire weaved cloth with nets.

Specifications.

    Цей стандарт поширюється на ткані сітки з низьковуглецевої та високолегованої сталі, кольорових металів та сплавів, призначені для фільтрації, зневоднення та сушіння.
Сітки є дротяною тканиною з нульовими осередками, отриману переплетенням дротів основи з дротиками качка.

1. ТИПИ, ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ
      1.1.Сітки поділяють:
п о   в и д у  п л е т і н н я:
П – полотняного переплетення, в яких дроти основи, розташовані на певній відстані, переплітаються через одну з дротом утка, розташованими впритул один до одного (чорт. 1). Чарунки у світлі відсутні;
С – саржевого переплетення односторонні, в яких дроти основи, розташовані на певній відстані один від одного, переплітаються через два дроти з дротом утка, розташованими впритул один до одного (чорт. 2). Чарунки у світлі відсутні;
Черт. 1Черт. 2
      СД – саржевого переплетення двосторонні, в яких дроти основи, розташовані на певній відстані один від одного, переплітаються по черзі через одну і через дві з дротом утка, розташованими впритул один до одного (чорт. 3). Чарунок у світлі відсутній.
п о   я к о с т і  в и г о т о в л е н н я   на  г р у п и:
група 1;
група 2.
Черт. 3
      (Змінена редакція, Змін. № 4).
1.2. Номінальний діаметр та номінальне на 1 дм сітки число дротів основи та качка повинні відповідати зазначеним у таблиці.
Умовне позначення сіткиСітки полотняного переплетенняУмовне позначення сіткиСітки саржевого переплетення односторонніУмовне позначення сіткиСітки саржевого переплетення двосторонні
Номінальна кількість дротів на 1 дмНомінальний діаметр дроту, ммНомінальна кількість дротів на 1 дмНомінальний діаметр дроту, ммНомінальна кількість дротів на 1 дмНомінальний діаметр дроту, мм
основиуткаосновиуткаосновиуткаосновиуткаосновиуткаосновиутка
П24242700,700,40С24242901,20,70СД24242601,000,60
П28282700,600,40
П32322700,600,40С32323400,900,60СД32323250,700,50
П36362700,500,40
П40403300,500,35С40404200,700,50СД40404000,600,40
П44443600,450,30
П48483600,450,30С48484600,600,45СД48484500,500,35
П52524000,450,28
П56564000,400,28С56565700,500,37СД56565000,400,30
П60604000,400,28
П64644950,350,22С64646800,450,30СД64645600,370,28
П68684950,350,22
П72725500,300,20С72728500,400,25СД72727000,350,22
П76765500,300,20
П80806000,280,18С808010500,350,20СД80807900,300,20
П90906700,280,16С909010500,300,20
П1001006700,250,16С10010011800,250,18
П1201206700,220,16С12012013000,250,16СД1201209000,250,18
П1601608300,200,14С16016013000,200,16СД1601609600,220,16
П2002009000,180,12С20020015700,200,14СД20020011000,200,14

П р и м і т к а: Номер сітки характеризує номінальну кількість дротів основи на 1 дм..

 

1.3. Сітки виготовляють завширшки 1000 мм. На вимогу споживача – шириною 600, 1200, 1300 мм.

 

Граничні відхилення по ширині сітки 1 групи –

+

5 мм, 2 групи –

+

10 мм.

 

1.4. Сітки виготовляють згорнутими у рулон. У рулоні не повинно бути понад п’ять шматків. Найменшу довжину чи кратність шматка встановлює споживач. За відсутності вимог споживача довжина шматка сітки має бути менше 1000 мм., для сіток № 120 , 160, 200 допускається один шматок довжиною щонайменше 200 мм. Зі згоди споживача допускається мінімальна довжина шматка менше 1000 мм.

 

Для сіток 1 групи мінімальна довжина окремого шматка не повинна бути меншою 2000 мм.

 

1.3; 1.4.

(Змінена редакція, Змін. № 2, 4).

1.5. Теоретична маса 1 м2 сітки вказана у додатку 1.

 

П р и к л а д и  у м о в н и х  п о з н а ч е н ь

 

Сітка фільтрова, полотняного переплетення, номер 48, з низьковуглецевого дроту, 1 групи:

 

Сітка П48-НУ-1 ГОСТ 3187-76

      Те ж саме, саржевого переплетення, одностороння, номер 64, з дроту марки 12Х18Н9Т, 1 групи:

Сітка С64–12Х18Н9Т-1 ГОСТ 3187-76

      Те ж, двостороння, номер 120, із дроту марки 08Х18Н10, 2 групи:

Сітка СД120-08Х18Н10 ГОСТ 3187-76

      (Змінена редакція, Змін. № 4).

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

      2.1а. Сітки повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.
(Введено додатково, Змін. № 2).
2.1. Сітки повинні бути виготовлені із сталевого термічно обробленого дроту: низьковуглецевого по ТУ 14-4-1563-89, високолегованої зі сталей марок 12Х18Н9, 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 08Х18Н10, 10Х17Н13М2Т, 10Х17Н13М3Т по ТУ 14-4-1571-89.
На вимогу споживача сітки виготовляють із дроту інших металів та сплавів, а також із дроту, що має захисне покриття.
(Змінена редакція, Змін. № 3).
2.2. Переплетення дротів у сітці має бути правильним. Пропуску дротів не повинно бути.
2.3. У сітці не повинно бути розірваних дротів. У сітках з високолегованого дроту допускаються місцеві поодинокі злами дротів качка не більше п’яти на 1 м2 сітки, для сіток 2 групи та не більше трьох – для сіток 1 групи.
2.3.1. Число зрощених кінців дроту, петель, скруток, галочок на 1 м2 сіток не повинно перевищувати для сіток їх низьковуглецевого дроту 1 і 2 груп та для сіток з високолегованого дроту 2 групи:
9 – для сіток № 24-90;
&nbsp13 – для сіток № 100-200.
Для сіток 1 групи з високолегованого дроту:
6- для сіток № 24-90;
10 – для сіток № 100-200.
2.3, 2.3.1. (Змінена редакція, Змін. № 3, 4).
2.4. Дроти утка в місцях перехрещення повинні прилягати впритул один до одного. Допускаються зазори між дротом утка в місцях перехрещення, що не перевищують 0,1 діаметра дроту утка.
2.5. У сітці не повинно бути механічних пошкоджень, зшитих місць та зароблених сторонніх предметів.
2.6. Граничне відхилення на 1 дм від номінального числа дротів у сітках всіх видів не повинні перевищувати:
+1 дротів по основі сіток № 24-100;
+20 дротів по утку сіток № 20-100;
+2 дротів по основі сіток № 120-200;
+30 дротів по качку сіток ; 120-200.
2.7. Сітки виготовляють із закрайками та без закрайок. При виготовленні сіток без країв кінці дротів утка повинні бути рівно підрізані або загнуті. Одна сторона полотна сітки завширшки 600 мм може бути закрайкою, інша – без закрайки.
(Введено додатково,. № 2).

3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

      3.1 Сітки пред’являються приймання партіями. Партія повинна складатися з рулонів сітки одного типу, розміру, матеріалу, оформлених одним документом про якість, що містить:
товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
умовне позначення сітки;
ширину сітки у міліметрах, довжину у метрах;
Кількість рулонів у партії.
(Змінена редакція, Змін. № 2).
3.2. Перевірці на якість та тип переплетення, кількість зрощених кінців дротів, петель, скруток та галочок, довжину та ширину сітки піддають кожен рулон сітки.
3.3. У кожному відібраному рулоні перевіряють усі шматки сітки.
3.4. Від прийнятих за п. 3.2 рулонів сітки відбирають 10%, але не менше трьох рулонів, у яких перевіряють кількість дротів основи та утка. При отриманні незадовільних результатів перевірки проводять повторну перевірку на подвоєній кількості рулонів, що не зазнали контролю. Результати повторної перевірки є остаточними.
Зі згоди споживача ділянки полотна сітки з дефектами можуть не вирізатись, а відзначатися кольоровим олівцем та із загального метражу виключатися.

4. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

      4.1. Для перевірки кількості зрощених кінців дротів, петель, скруток і галочок на 1 м2 сітки вибирають місце, де візуально помітно найбільше їхнє скупчення.
4.2. Якість та тип переплетення сіток, кількість зрощених кінців дротів, петель, скруток та галочок перевіряють візуально при перемотуванні рулону сітки. Контроль сіток № 100-200 повинен проводитись з нижнім підсвічуванням.
4.3. Число дротів основи та утка підраховують зі збільшенням 7-20Х для сіток:
№ 24-60 на 1 дм для основи и на 0,1 дм для утка;
№ 64-200 на 0,1 дм для основи та утка.
Число дротів підраховують у трьох місцях, одне з яких розташоване в середині сітки, а два інших – по краях, але не ближче 100 мм від краю сітки. Остаточний результат підраховують як середнє арифметичне значень трьох вимірювань сітки, помножене на коефіцієнт 10:
№ 24-60 – для основи;
№ 64-200 – для основи та утка.
Пряма лінія, що з’єднує будь-які два місця вимірювання, не повинна збігатися з напрямком основи та утка.
4.4. Значення зазору (А) у міліметрах між дротом утка в місцях перехрещення обчислюють за формулою

– для сітки полотняного переплетення;
– для односторонньої сітки саржевого переплетення;
– для двосторонньої сітки саржового переплетення;

де n – число дротів утка на 1 дм основи;
d – фактичний діаметр дроту утка, мм.
4.5. Для вимірювань діаметра дроту залишають не менше трьох дротів утка на одному рулоні, що виступають за край сітки. Діаметр дроту перевіряють мікрометром із ціною розподілу шкали 0,01 мм.
4.6. Ширину рулону сітки вимірюють рулеткою будь-де. Ширина сіток вимірюється по крайніх дротах основи.
(Змінена редакція, Змін. № 2).
4.7. Довжину рулону сітки перевіряють при перемотуванні рулону на контрольній машині лічильником або рулеткою.

 

5. УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

      5.1. Сітки № 100-200 повинні бути намотані на твердий циліндричний сердечник, довжина якого на 50-100 мм більша за ширину сітки. Серце має бути міцним, рівним і не викликати корозії сіток.
5.2. Кожен рулон сітки повинен бути перев’язаний посередині та по краях дротом згідно з ГОСТ 3282-74 або іншим м’яким дротом за нормативно-технічною документацією.
(Змінена редакція, Змін. № 1).
5.3. Кожен рулон сіток № 100-200 має бути обгорнутий папером за ГОСТ 9569-79 або ГОСТ 8828-89 або іншим папером, рівноцінним за захисними властивостями. Потім рулони укладають у щільні дерев’яні ящики типу II згідно з ГОСТ 18617-83 або інші ящики, що забезпечують захист від корозії та механічних пошкоджень.
Кожен рулон сіток № 24-90 повинен бути обгорнутий папером за ГОСТ 9669-79 або ГОСТ 8828-89 або іншим папером, рівноцінним за захисними властивостями, потім полімерною плівкою за ГОСТ 10354-82 або ГОСТ 16272-79 або іншою полімерною плівкою полотном або зшивним клаптем з відходів текстильної промисловості, а також іншими матеріалами, що виключають застосування тканин з натуральних волокон і не погіршують якість упаковки.
(Змінена редакція, Змін. № 1).
5.4а. Транспортне маркування – за ГОСТом 14192-77.
(Введено додатково, Змін. №2).
5.4. Маса рулону не повинна перевищувати 80 кг. Маса пакета має перевищувати 1 т.

(Змінена редакція, Змін. № 2).
5.5. На ярлику, прикріпленому до рулону та стінки ящика, вказують: товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
умовне позначення сітки;
ширину сітки у міліметрах, довжину у метрах.
(Змінена редакція, Змін. № 2).
5.6.(Виключений, Змін. № 2).
5.7. Сітку транспортують рулонами, ящиками та пакетами за ГОСТ 26663-85 та ГОСТ 24597-81 транспортом усіх видів у критих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті цього виду.
При транспортуванні двох і більше рулонів чи ящиків одному споживачеві їх формують велике вантажне місце. Дозволяється формування пакетів без застосування піддонів. Рулони або ящики розміщуються у горизонтальному положенні. Пакети пов’язують не менш ніж у двох місцях з утворенням петлі під гак підйомного механізму.
(Змінена редакція, Змін. № 4).
5.8. Зберігання сіток повинно проводитись за умовами зберігання 5 ГОСТ 14150-69.
5.7; 5.8 (Змінена редакція, Змін. № 2).
5.9. Упаковка сітки, що транспортується в райони Крайньої Півночі та важкодоступні райони, має відповідати ГОСТ 15846-79.
(Запроваджено додатково, Змін. № 2).

ДОДАТОК 1
Довідковий

Теоретична маса 1 м2 сітки

Сітки полотняного переплетенняСітки саржевого переплетення односторонніСітки саржевого переплетення двосторонні
Умовне позначенняТеоретична маса 1 м2 сітки, кгУмовне позначенняТеоретична маса 1 м2 сітки, кгУмовне позначенняТеоретична маса 1 м2 сітки, кг
П243,49С2411,22СД247,44
П283,39
П323,47С329,39СД326,19
П363,33
П403,18С407,89СД404,96
П442,61
П482,63С487,00СД484,28
П522,64
П562,54С565,82СД563,42
П602,58
П642,03С644,69СД643,31
П682,07
П721,82С724,01СД722,67
П761,83
П801,62С803,24СД802,41
П901,53С903,18
П1001,48С1002,79
П1201,46С1202,62СД1202,30
П1601,44С1602,55СД1602,05
П2001,24С2002,45СД2001,89

 

ДОДАТОК 1
Довідковий

ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ У СТАНДАРТІ

      1. Скручування – скручені один або кілька разів петлі качка, що виступають над поверхнею сітки з одного боку полотна.
2. Галочка – вигини качка, що виступають з обох боків полотна.


ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

      1.

ВНЕСЕН Міністерством чорної металургії СРСР
РОЗРОБНИКИ
Х.М. Бєлалов, Н.А. Галкіна, Н.М. Щугаєва, Л.А. Паршина, В.А. Кудашева
2. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Постановою Державного комітету стандартів Ради Міністрів СРСР від 20 вересня 1976 р. № 2143.
3. ВЗАМІН ГОСТ 3187-76
4. ПОСИЛОЧНІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ
Позначення НТД,
на який дано посилання
Номер пункта
ГОСТ 3282-745.2
ГОСТ 8828-895.3
ГОСТ 9569-795.3
ГОСТ 10354-825.3
ГОСТ 14192-775.4а
ГОСТ 15150-695.8
ГОСТ 15846-795.9
ГОСТ 16272-795.3
ГОСТ 18617-835.3
ГОСТ 24597-815.7
ГОСТ 26223-855.7

5. Обмеження терміну дії знято Постанови Держстандарту № 1742 від 15.11.92

6. ПЕРЕВИДАННЯ (січень 1994 р.) зі Змінами № 1, 2, 3, 4 затвердженими у листопаді 1982 р., березні 1987 р., у січні 1990 р., листопаді

1991 г. (ИУС 2-83, 6-87, 5-90, 2-92).

 

Редактор І.В. Виноградська
Технічний редактор О.Н.Нікітіна
Коректор Т.А.Васильєва