Фільтроелементи - Харківський завод металевих сіток ТЕТРА

Фільтроелементи прості одношарові

Фільтроелементи багатошарові зварні та окантовані

Фільтроелементи об'ємної форми одношарові та багатошарові

Фільтроелементи одношарові, багатошарові, об’ємної форми

Фільтроелемент – складова частина фільтра, яка виготовляється з пористого матеріалу або сітки та забезпечує утримання забруднювача при фільтруванні. За конструкцією фільтроелементи з сітки можуть бути одношаровими плоскими, плоскими багатошаровими або мати складну об’ємну форму. Простий одношаровий фільтроелемент зазвичай виконаний у вигляді кола або прямокутника із сітки із заданим діаметром або поперечними розмірами. Багатошаровий фільтроелемент є пакетом з різних сіток, з’єднаний в блок необхідної форми за допомогою зварювання або окантовки. Фільтроелемент складної об’ємної форми крім сіток зазвичай містить каркасні та установочні елементи (фланці, штуцери та ін.).

Харківський завод металевих сіток «ТЕТРА» виготовляє сітчасті фільтроелементи з різних матеріалів: нержавіючі, латунні, низьковуглецеві та інші. Для виготовлення використовуються ткані сітки з квадратними чарунками та ткані фільтрові сітки власного виробництва.

Фільтроелементи з тканих сіток з квадратними чарунками та з тканих фільтрових сіток

Фільтроелементи виготовляються з металевих сіток з використанням пресів та штампів, обладнання для різання сіток, обладнання для контактного зварювання та інших пристроїв та оснащення. Ткані сітки з квадратними чарунками або ткані фільтрові сітки для виготовлення фільтроелементу підбираються виходячи з необхідних характеристик та умов його застосування.

Фільтроелементи із сіток із квадратними чарунками

Фільтроелементи із сіток галунного плетіння

Харківським заводом металевих сіток «ТЕТРА» за допомогою штампів виробляються десятки типорозмірів фільтроелементів круглої форми діаметром від 45 мм до 350 мм та фільтроелементи складної форми. Фільтроелементи квадратної або прямокутної форми виготовляються за допомогою різальних машин та автоматичних гільйотин і можуть бути будь-яких розмірів.

Діючі норми виробництва фільтроелементов

Фільтроелементи на Харківському заводі металевих сіток «ТЕТРА» виготовляються строго відповідно до встановлених нормативів: це власні техумови ТУ У 28.2-32564661-007:2014 «ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТИ З ДРОТЯНИХ ТКАНИХ СІТОК», а також інші чинні стандарти та техумови.

Основні параметри фільтроелементів

Основним параметром фільтроелементів є тонкість фільтрації – здатність фільтроелементу затримувати (видаляти) частинки відповідних розмірів. Тонкість фільтрації вимірюється в мікрометрах як мінімальний розмір частинок штучного забруднювача сферичної форми, що затримуються фільтроелементом з деякою ймовірністю (95% – 99%). Залежно від ймовірності затримування частинок заданого розміру розрізняють поняття абсолютної та номінальної тонкості фільтрації.

Тонкість фільтрації абсолютна

У спрощеному формулюванні під абсолютною тонкістю фільтрації розуміється мінімальний розмір часток забруднювачів, що повністю затримуються фільтроелементом. У зарубіжних документах це поняття має на увазі максимальний розмір часток забруднень, що пропускаються фільтроелементом. У неспрощенному формулюванні абсолютна тонкість фільтрації, наприклад, 50 мкм означає, що фільтроелемент затримує не менше 99% частинок штучного забруднювача сферичної форми діаметром 50 мкм.

Тонкість фільтрації номінальна

Під номінальною тонкістю фільтрації прийнято розуміти мінімальний розмір частинок штучного забруднювача сферичної форми, що затримуються фільтром із ймовірністю 95%. Зазвичай для фільтроелементів вказують номінальну тонкість фільтрації. З точки зору експлуатації та застосування фільтроелементів треба враховувати, що затримується тільки частина забруднюючих частинок з розміром, що відповідає номінальній тонкості фільтрації.

Коефіцієнт ефективності фільтрування

Інший параметр, який рекомендують для вибору фільтроелементів – коефіцієнт ефективності фільтрування, що дорівнює відношенню числа частинок певного розміру в пробі до і після фільтроелементу. Чим більший коефіцієнт ефективності фільтрування для даного розміру частинок, тим краще фільтрація. Причому розмір частинок, котрим коефіцієнт ефективності фільтрування дорівнює 2 (фільтроелемент затримує лише 50% забруднюючих частинок цього розміру), також прийнято вважати номінальною тонкістю фільтрації.

Є багато параметрів, характерних для конкретних окремих випадків застосування фільтроелементів, таких як перепад тисків на фільтроелементі, брудоємність, термін служби та ін.

Тонкість фільтрації та геометричні параметри сітки

Параметри фільтроелементів часто безпосередньо або опосередковано пов’язані з параметрами фільтруючих сіток. Так, абсолютна тонкість фільтрації вказує на розмір найбільшого отвору у фільтроелементі. Для тканих сіток з квадратною чарункою це відповідає поперечному розміру чарунки у світлі. Однак не можна гарантувати, що фільтроелемент затримає всі забруднення більшого розміру, тому що реальні частинки забруднень мають не сферичну форму і пластичні. У той же час фільтроелемент із порівняно великими чарунками затримує значну частину навіть таких частинок, кожна з яких могла б пройти через ці чарунки.

Абсолютна та номінальна тонкість фільтрації для сіток з об’ємною структурою (фільтрових сіток полотняного та саржевого переплетення) безпосередньо не пов’язана з геометричними параметрами фільтрової сітки та визначається лабораторними методами для конкретних видів матеріалів, що фільтруються.

Фільтроелементи: нормативні документи (ТУ та інші стандарти)

ТУ У 28.2-32564661-007:2014 «ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТИ З ДРОТЯНИХ ТКАНИХ СІТОК» – розроблені технологами Харківського заводу металевих сіток «ТЕТРА», поширюються на фільтроелементи плоскі одношарові, плоскі багатошарові та фільтроелементи складної об’ємної форми. Дані технічні умови дозволяють також виготовляти фільтроелементи за кресленнями споживача. Це основний стандарт, який також ставить вимоги до якості, транспортування, процедури приймання фільтроелементів.

Сфери застосування і основні типи фільтроелементів

Фільтроелементи екструдерів та грануляторів для розплаву полімерних матеріалів, систем очищення повітря, газів, палива, олії, гідравлічних рідин, фільтрації води – це неповний перелік областей застосування фільтроелементів.

Фільтроелементи для розплавів чистих полімерних матеріалів

запобігають попаданню частинок не проплавленого полімеру та випадкових забруднень у формуючий інструмент на виході з екструдера. Зазвичай використовується пакет із трьох-чотирьох сіток із чарунками різної величини. При цьому в основу пакета укладається опорна сітка з найбільшими чарунками. Потім встановлюються одна або дві проміжні сітки, що підтримують, на які накладається остання фільтруюча сітка з найдрібнішими чарунками. Зібраний таким чином пакет встановлюється на решітку та вставляється в корпус екструдера між черв’яком та головкою. При встановленні пакета необхідно стежити за тим, щоб дрібна сітка, що фільтрує, була розташована із зовнішнього боку пакета. В іншому випадку тиск розплаву прорве сітку і видавить її в отвори решітки.

Такі фільтри розраховані на затримання частинок з лінійним розміром щонайменше 200 мкм. Фільтроелементи для більш тонкого очищення розплаву виготовляються у вигляді пакета з чотирьох-п’яти сіток, де найдрібніша сітка, що фільтрує, знаходиться всередині пакета. Вони забезпечують затримання частинок із лінійним розміром до 50-80 мкм.

Фільтроелементи для вторинної переробки полімерів

дозволяють очищати розплав пластикових відходів від сміття та інших забруднюючих речовин. Ця технологія дозволяє переробити полімерні відходи та отримати якісний матеріал для повторного використання. Зазвичай використовується пакет із двох сіток. При цьому в основу пакета укладається опорна сітка з великими чарунками, яка забезпечує дренаж розплаву з усієї поверхні сітки, що фільтрує, в отвори решітки. Фільтруюча сітка очищає полімерний розплав від сміття і в міру забруднення зазнає великих механічних навантажень через зростання перепаду тиску на сітці. Тому для її виготовлення використовуються спеціальні сітки саржевого переплетення з товстих дротів та фільтрові сітки полотняного переплетення. Саржеві сітки розраховані на затримання частинок з лінійним розміром понад 200 мкм, а тонше очищення розплаву забезпечують фільтрові сітки.

Фільтроелементи для очищення повітря

запобігають попаданню каменів, піску, пилу, комах у вентиляційні канали, двигуни, компресори і т.п. Зазвичай виготовляються у вигляді пакета з різних сіток, можуть включати паперовий шар, що фільтрує, або шар синтетичного волокна.

Фільтроелементи для очищення газів

також виготовляються у вигляді пакета з різних сіток, можуть включати фільтруючий паперовий шар або шар синтетичного волокна. Але при цьому враховуються температура, агресивність газів та ін. специфічні умови.

Паливні та масляні фільтроелементи

відповідно до вимог щодо тонкості очищення поділяють на фільтри грубого, нормального, тонкого та особливо тонкого очищення. До фільтрів грубої очистки зазвичай відносять фільтри з фільтруючим елементом, що затримує частинки діаметром до 0,1 мм; до фільтрів нормального очищення – до 0,01 мм та до фільтрів тонкого очищення – до 0,005 мм та для особливо тонкого очищення – до 0,001 мм.

Фільтроелементи для гідравлічних рідин

зазвичай відносяться до фільтрів тонкого очищення – до 0,005 мм та особливо тонкого очищення – до 0,001 мм.

Технологія виготовлення фільтроелементів

На Харківському заводі металевих сіток “ТЕТРА” виготовлення круглих фільтроелементів здійснюється на пресах з використанням великого набору штампів. Для замовлення таких фільтроелементів достатньо вказати діаметр, найменування сітки (її параметри) та матеріал.

Для фільтроелементів квадратної або прямокутної форми спочатку здійснюється розкрій рулонів сітки на заготовки. Використовуються різальні  машини, на яких рулони сітки дисковими ножами розрізаються вздовж на смуги потрібної ширини. Потім для поперечного розкрою використовують автоматичні гільйотини, на яких смуги сітки або рулони сітки розмотуються і розсікаються на відрізи заданої довжини. Для замовлення фільтроелемента у вигляді квадрата або прямокутника достатньо вказати його розміри, найменування сітки (її параметри) та матеріал.

Для замовлення багатошарового фільтроелементу вказуються розміри пакета, найменування, матеріал і послідовність сіток у пакеті, а також спосіб з’єднання пакету сіток у єдиний блок. Зазвичай для цього використовується точкове контактне зварювання. Іноді сітки з’єднуються за допомогою окантовки, яка може виконувати функції ущільнювача при встановленні фільтроелемента в конструкцію фільтра.

Фільтроелементи об’ємної форми та плоскі фільтроелементи складної форми виготовляються за кресленнями замовника з використанням спеціального оснащення.

Чому так відрізняються ціни фільтроелементів

Ціна фільтроелементів із дротяної тканої сітки визначається низкою факторів. Насамперед – вид сітки та марка матеріалу, з якого вона виготовлена. Також ціна пропорційна матеріаломісткості фільтроелементів. Ціна залежить від виробничих витрат, що зростають при виготовленні малорозмірних та багатошарових фільтроелементів та при виготовленні фільтроелементів об’ємної форми. У вартість фільтроелементів можуть включатися витрати на транспортування від виробника, націнки реалізатора та ін. Тому купувати фільтроелементи найвигідніше безпосередньо на Харківському заводі металевих сіток «ТЕТРА».

Варіанти виготовлення нестандартних фільтроелементів

В асортименті продукції Харківського заводу металевих сіток «ТЕТРА» є десятки типорозмірів фільтроелементів круглої форми найпоширеніших діаметрів. Фільтроелементи квадратної або прямокутної форми виготовляються будь-яких розмірів.

Для деяких галузей виготовляються нестандартні фільтроелементи трапецеподібної та клиноподібної форми.

Для виготовлення нестандартних фільтроелементів круглої форми або іншої складної форми зазвичай потрібно виготовити штампи та інше оснащення. Це збільшує термін постачання першої партії фільтроелементів і рентабельно при постійних замовленнях надалі.

Виконуємо виготовлення фільтроелементів на замовлення споживача

Харківський завод металевих сіток “ТЕТРА” виготовляє нестандартні фільтроелементи з параметрами за погодженням зі споживачем. Для того щоб замовити фільтроелементи з ексклюзивними параметрами необхідно надати заявку на виготовлення, опис, фото, зразок фільтроелементу, що цікавить. Наші фахівці визначать можливість виготовлення фільтроелементу із замовленими параметрами, термін виготовлення та ціну.

Харківський завод металевих сіток «ТЕТРА» працює з великими підприємствами та приватними споживачами, юридичними та фізичними особами. Виконуємо оптові замовлення та невеликі відвантаження фільтроелементів зі складського запасу від 1-5 шт. Щоб зробити замовлення, зателефонуйте, напишіть на емайл, через месенджери Viber, Telegram, WhatsApp або залиште онлайн-заявку.

Чому купити фільтроелементи вигідно на Харківському заводі металевих сіток «ТЕТРА»?

Великий вибір тканих сіток у наявності на складі готової продукції, з яких у короткий термін можуть бути виготовлені замовлені Вами фільтроелементи. У нас Ви купуєте продукцію найвищої якості від виробника.

Фільтроелементи на складі ТЕТРА

Помірна ціна. У нас Ви купуєте фільтроелементи за помірною ринковою вартістю. Крім того, на підприємстві діють знижки. Це чудова можливість замовити фільтроелементи за вигідною низькою ціною. Заощаджуйте гроші, роблячи покупки на Харківському заводі металевих сіток «ТЕТРА».

Зручна доставка. Ви можете купити фільтроелементи в будь-якому місті України. Протягом 1-2 днів замовлення доставлять у Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук чи Херсон, Миколаїв, Полтаву чи Чернігів. Суми, Маріуполь, Нікополь, Львів, Одеса – ми відвантажимо фільтроелементи до будь-якого населеного пункту!

Ви можете придбати фільтроелементи як оптом так і в роздріб. З додаткових питань звертайтесь до наших консультантів. Тут ви завжди можете розраховувати на допомогу справжніх експертів галузі.