Сітки ткані фільтрові - Харківський завод металевих сіток ТЕТРА

Фільтрові сітки ткані металеві

Сітки ткані фільтрові формуються перехресним переплетенням дротів основи (дротів, що проходять уздовж полотна сітки) з дротами утка (дротом, що проходять упоперек полотна сітки). Але на відміну від тканої сітки з квадратними чарунками у фільтровій тканій сітці дроти утка впритул прилягають один до одного, утворюючи щільне суцільне металеве полотно з нульовими чарунками. Таке переплетення також називають галунним. Осередки у світлі відсутні, тобто якщо дивитися на фільтрову сітку під прямим кутом, то в ній не видно просвіту. Під гострим кутом усередині сітки видно просвіти між дротами, що утворюють складну систему різнопрофільних та різноорієнтованих каналів.

Харківський завод металевих сіток «ТЕТРА» для серійного виготовлення тканих фільтрових сіток використовує високоякісні дроти з різних матеріалів: нержавіючі, нікелеві, латунні, низьковуглецеві, оцинковані та інші. Постачальниками дротів Харківського заводу металевих сіток «ТЕТРА» є провідні світові виробники з Індії.

Дротові ткані фільтрові сітки

Дротова ткана фільтрова сітка виготовляється на металоткацьких верстатах. При виготовленні фільтрової сітки використовується полотняне, саржеве або саржеве двостороннє переплетення дротів основи та утка.

При полотняному переплетенні дроти основи переплітаються через один із дротами утка.

При саржевому переплетенні односторонньому дроти основи переплітаються через два дроти з дротами утка. Таке плетіння дозволяє підвищити щільність набивання дротів утка і використовувати більший діаметр дроту.

При саржевому переплетенні двосторонньому дроти основи переплітаються по черзі через один і через два з дротами утка. Це проміжний варіант переплетення між полотняним і саржевим одностороннім і рідка застосовується на практиці. Така сітка поступається саржевій односторонній за щільністю, але перевершує полотняну сітку за міцністю.

Тип переплетення вказується в умовному позначенні сітки літерами П, С або СД відповідно.

Полотняне переплетення

Саржеве переплетення

Харківським заводом металевих сіток «ТЕТРА» з полотняним переплетенням виготовляються фільтрові сітки П24 – П450. Саржеве переплетення дозволяє сформувати більш щільну сітку, тому зазвичай використовується при виготовленні сіток С24 – С1300. Сітки із саржевим переплетенням двостороннім СД можуть виготовлятися за заявкою на виготовлення.

Діючі норми виробництва фільтрової тканої сітки

Дротові ткані фільтрові сітки, представлені на сайті Харківського заводу металевих сіток «ТЕТРА», виготовляються строго відповідно до встановлених нормативів: це власні техумови ТУ У 28.7-32564661-002:2008 СІТКИ ДРОТЯНІ ТКАНІ ФІЛЬТРОВІ, а також інші діючі стандарти та техумови. У розділі «ДСТУ, ТУ та ГОСТи» можна ознайомитися з усіма документами, за якими виробляються дротяні фільтрові сітки.

Сітки за якістю виготовлення поділяють на групи 1 та 2. Граничні відхилення по ширині сітки 1 групи – + 5 мм, 2 групи – + 10 мм. Для сіток 1 групи мінімальна довжина окремого шматка в рулоні не повинна бути меншою за 2000 мм. У сітках з високолегованого дроту допускаються місцеві одиночні злами дротів утка: не більше п'яти на 1 м2 сітки для сіток групи 2 і не більше трьох – для сіток групи 1. Кількість зрощених кінців дроту, петель, скруток, галочок на 1 м2 сіток не повинна перевищувати 13 для сіток групи 2 та 9 – для сіток групи 1.

Застосування фільтрових дротяних сіток

Сітка ткана фільтрова застосовується для виготовлення фільтрів для води на водозабірних системах та свердловинах; як сітка-фільтр сильно забруднених рідин і газів, суспензій, насичених колоїдних розчинів і розплавів; для фільтрації полімерних розплавів в екструдерах, грануляторах та виробництві виробів із пластику; для зневоднення та сушіння у багатьох галузях – у хімічній промисловості, видобутку та збагаченні корисних копалин, у нафто- та газовидобутку та ін.

Сітки ткані фільтрові: нормативні документи (ТУ та інші стандарти)

ТУ У 28.7-32564661-002:2008 «СІТКИ ДРОТЯНІ ТКАНІ ФІЛЬТРОВІ» – розроблені технологами Харківського заводу металевих сіток «ТЕТРА», поширюються на дротяні ткані сітки з низьковуглецевої та високолегованої сталі, кольорових металів та їх сплавів, призначені для фільтрації, зневоднення та сушіння. ТУ дозволяють виготовляти весь номенклатурний ряд фільтрових сіток типів П, С та СД. Дані технічні умови дозволяють виготовляти нестандартну сітку з типорозмірами за завданням споживача. Це основний стандарт, який також визначає вимоги до якості, транспортування, процедури приймання тканих фільтрових сіток. Розроблено ТУ У 28.7-32564661-002:2008 для заміни старого радянського ГОСТ 3187-76 та технічних умов, розроблених спеціально для певних завдань:

  • ТУ 14-4-480-90 Саржева прядкова сітка для фільтрації нафтопродуктів;
  • ТУ 14-4-432-94 Саржева сітка для фільтра спеціального призначення № 450;
  • ТУ 14-4-698-98 Саржева сітка для фільтра спеціального призначення № 120;
  • ТУ 14-4-697-2001 Сітка ткана фільтрова № 685;
  • ТУ 14-4-742-94 Спеціальна полотняна сітка для фільтра №300;
  • ТУ 16.К71-144-91 Саржеві та полотняні сітки для фільтрації рідин та газів
  • ТУ 16-538.082-75 Сітки дротяні ткані фільтрові з нікелевого дроту.

Дротові ткані фільтрові сітки виготовляються також за закордонними стандартами ASTM E2016, ASTM E2814 та міжнародним стандартом ISO 4783.

Основні показники фільтрових сіток галунного переплетення

Основним показником, що визначає фільтруючі властивості сітки, є тонкість фільтрації – здатність затримувати (видаляти) частинки відповідних розмірів. Тонкість фільтрації вимірюється в мікрометрах як мінімальний розмір частинок штучного забруднювача сферичної форми, що затримуються сіткою з певною ймовірністю (95% - 99%). Залежно від ймовірності затримування частинок заданого розміру розрізняють поняття абсолютної та номінальної тонкості фільтрації.

Тонкість фільтрації абсолютна

У спрощеній формулюванні під абсолютною тонкістю фільтрації розуміється мінімальний розмір часток забруднювачів, що повністю затримуються сіткою. У зарубіжних документах це поняття має на увазі максимальний розмір часток забруднень, що пропускаються сіткою. У неспрощеній формулюванні абсолютна тонкість фільтрації, наприклад, 50 мкм означає, що сітка затримує не менше 99% частинок штучного забруднювача сферичної форми діаметром 50 мкм.

Тонкість фільтрації номінальна

Під номінальною тонкістю фільтрації прийнято розуміти мінімальний розмір частинок штучного забруднювача сферичної форми, що затримуються сіткою з ймовірністю 95%. Зазвичай для сіток вказують номінальну тонкість фільтрації. З точки зору експлуатації та застосування фільтрових сіток треба враховувати, що затримується лише частина забруднюючих частинок з розміром, що відповідає номінальній тонкості фільтрації.

Геометричні параметрі

Тонкість фільтрації дротяних сіток галунного переплетення залежить від геометричних параметрів і типу сітки – частоти розташування дротів у сітці та розміру дроту, тому при класифікації фільтрових сіток використовують три параметри:

- тип переплетення фільтрової сітки;

- кількість дротів основи на 10 см ширини сітки;

- діаметри дротів основи та утка у сітці

Залежність тонкості фільтрації від геометричних параметрів логічна: чим дріт тонше, тим більше дротів можна розмістити на одиниці площі сітки - тобто вища щільність сітки і менше розмір часток, що затримуються сіткою. Але немає прямого аналітичного зв'язку геометричних параметрів фільтрової сітки з тонкістю фільтрації. Тому абсолютна та номінальна тонкість фільтрації для фільтрових сіток полотняного та саржевого переплетення визначається лабораторними методами випробувань для конкретних видів матеріалів, що фільтруються.

Чому так відрізняються ціни металотканих сіток

Ціна дротяної фільтрової сітки визначається низкою факторів. Насамперед – вид і марка матеріалу, з якого виготовлено дріт. Також ціна пропорційна матеріаломісткості тканих сіток, яка залежить від параметрів сітки та діаметра дроту. Ціна залежить від виробничих витрат, що зростають під час виготовлення трудомістких сіток. У вартість сітки можуть включатися витрати на транспортування сіток від виробника, націнки реалізатора та ін. Тому купувати металоткану сітку найвигідніше безпосередньо на Харківському заводі металевих сіток «ТЕТРА».

Чому вибирають сітки фільтрові ткані галунного переплетення

Для фільтрації рідин, газів і розплавів можна використовувати сітку різних типів, але фільтрова сітка, що використовується як фільтроелемент, працює не так, як сітка з відкритими сарунками. У тканій сітці з квадратними/прямокутними чарунками більш дрібні частинки проходять безперешкодно, частинки більше впираються в дріт, перекриваючи чарунку і зменшуючи необхідну пропускну здатність сітки, а тверді частинки, близькі за розміром з чарунки, здатні заклинити припинити фільтрацію. А в тканій фільтровій сітці на площині контакту з великими частинками чарунки відсутні. Канали, що пропускають масу, що фільтрується, знаходяться як би всередині сітки і утворюють складну систему. Різнопрофільні та по-різному орієнтовані канали не перекриваються великими твердими частинками, тому сітка зберігає свою пропускну здатність тривалий час.

Галунне плетіння фільтрової сітки має ряд переваг перед іншими типами при використанні такої сітки для фільтра:

- щільна структура робить фільтрову сітку більш міцною і здатною утримувати високий перепад тисків на фільтруючому елементі, що особливо важливо при його високому значенні і великій щільності маси, що фільтрується;

- фільтрова сітка має більш стабільні фільтраційні характеристики: коефіцієнт фільтрації, тонкість фільтрації, брудоємність та загальна гідравлічна характеристика фільтра.

При виборі сітки також враховують:

- відносно високу вартість фільтрової сітки через велику вагу квадратного метра сітки. Але в багатьох випадках висока ціна може повністю компенсуватися більшим терміном служби сітки-фільтра;

- Низьку питому пропускну здатність, яку необхідно компенсувати збільшенням площі робочої поверхні сітки-фільтра.

Сітки ткані фільтрові: виготовлення та розкрий на замовлення споживача

Харківський завод металевих сіток «ТЕТРА» виготовляє нестандартні фільтрові дротяні сітки з параметрами за погодженням із споживачем.  Для того щоб замовити сітку з ексклюзивними параметрами необхідно надати заявку на виготовлення, опис, фото, зразок сітки, що цікавить. Наші фахівці визначать можливість виготовлення сітки із замовленими параметрами, термін виготовлення та ціну. Також можна замовити виготовлення сіток з нестандартною шириною полотна і такою довжиною сітки в рулоні, яка забезпечить безвідходний розкрій сітки у споживача.

Харківський завод металевих сіток "ТЕТРА" здійснює розкрій рулонів сітки на заготовки за індивідуальними розмірами. Використовуються машини для різання, на яких можна рулони сітки дисковими ножами розрізати вздовж на смуги потрібної ширини. Для поперечного розкрою використовують автоматичні гільйотини, на яких смуги сітки або рулони розсікаються на відрізи заданої довжини.

Різальна машина

Гільотина

Харківський завод металевих сіток «ТЕТРА» працює з великими підприємствами та приватними споживачами, юридичними та фізичними особами. Виконуємо оптові замовлення та невеликі відвантаження сіток від 1-5 кв.м. Щоб зробити замовлення, зателефонуйте, напишіть на емайл, через месенджери Viber, Telegram, WhatsApp або залиште онлайн-заявку.

Чому купити фільтрову сітку галунного переплетення вигідно на Харківському заводі металевих сіток "ТЕТРА"?

Великий вибір тканих сіток у наявності на складі готової продукції. У нас Ви купуєте продукцію високої якості від виробника

Помірна ціна. У нас Ви купуєте ткану сітку за помірною ринковою вартістю. Крім того, на підприємстві діють знижки. Це відмінна можливість замовити ткану сітку за вигідною низькою ціною. Заощаджуйте гроші, роблячи покупки на Харківському заводі металевих сіток «ТЕТРА».

Зручна доставка. Ви можете купити ткану сітку у будь-якому місті України. Протягом 1-2 днів замовлення доставлять у Київ, Харків, Дніпро, Кривий Ріг, Запоріжжя, Кременчук чи Херсон, Миколаїв, Полтаву чи Чернігів. Суми, Маріуполь, Нікополь, Львів, Одеса – ми відвантажимо сітку до будь-якого населеного пункту!

Ви можете придбати сітку ткану як оптом так і в роздріб. З додаткових питань звертайтесь до наших консультантів. Тут ви завжди можете розраховувати на допомогу справжніх експертів галузі.