ГОСТ 3306-88 – “Сітки з квадратними чарунками зі сталевого рифленого дроту”

Міждержавний стандарт

Сітки з квадратними чарунками
зі сталевого рифленого дроту
ГОСТ 3306-88

Технічні умови

Square meshed woven wire cloths.

Specifications

Недотримання стандарту переслідується згідно із законом

Цей стандарт поширюється на сітки з квадратними чарунками з попередньо рифленого дроту, призначені для просіювання кам’яного вугілля, горючих сланців, коксу, руд чорних і кольорових металів, агломерату, окатишів, нерудних будівельних матеріалів та інших матеріалів..

1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ

1.1.Сітки поділяються:

за точністю розміру боку осередку у світлі:
нормальної точності,
підвищеної точності — П;
за конструкцією:

ЧР — частково рифлені — дроти утка мають вигин рифлення в місцях переплетення, а дроти основи не рифлені, не мають вигин при виготовленні (кр. 1);

Кр. 1

Р — рифлені – дроти основи та утка мають вигин рифлення в місцях переплетення. (кр. 2);

Кр. 2

СР — складно рифлені – дроти основи та утка мають додаткові вигини рифлення по сторонах чарунки. (кр. 3).

Кр. 3

1.2. Номінальний розмір боку чарунки у світлі і діаметр дроту основи і утка мають відповідати наведеним в табл. 1.

Таблица 1

Номер сітки

Номінальний розмір сторони чарунки в світі, мм

Діаметр дроту основи й утка, мм

Сітки частково рифлені — ЧР

1,6

1,6

Основа 0,9, уток 1,0

2

2,0

Основа 1,2, уток 1,3

2,6

2,6

1,2

3

3,0

1,2; 1,4

4

4,0

1,6

Сітки рифлені — Р

4

4,0

1,6

5

5,0

2,0

6

6,0

2,2

8

8,0

3,0

10

10,0

3,0; 3,6

12

12,0

3,0

13

13,0

3,0; 4,0

14

14,0

3,6; 4,0

15

15,0

3,6

16

16,0

4,0, 5,0

18

18,0

3,6; 5,0

20

20,0

5,0

22

22,0

5,0

25

25,0

5,0; 6,0

Сітки складно рифлені— СР

32

32,0

5,0; 6,0

35

35,0

5,0, 6,0

37

37,0

5,0; 6,0

40

40,0

5,0; 5,6; 6,0

45

45,0

5,6; 6,0

50

50,0

6,0; 8,0

55

55,0

6,0; 10,0

60

60,0

6,0, 8,0; 10,0

65

65,0

8,0, 10,0

70

70,0

8,0; 10,0

75

75,0

10,0

80

80,0

10,0

100

100,0

10,0

1.3. Допустиме відхилення від номінального розміру сторони чарунки у світлі не повинно бути більше значень, наведених у табл. 2.

Таблиця 2

Конструкція сітки

Допустиме відхилення від номінального розміру боку чарунки у світлі, %, для сіток

підвищеної точності

нормальної точності

ЧР

± 4,0

± 5,0

Р

± 2,5

± 3,0

СР

± 2,5

± 3,0

1.4.Ширина сітки повинна бути 1000, 1250, 1500, 1750, 2000 мм. На вимогу споживача для сіток частково рифлених ширина повинна бути до 2500 мм з проміжною градацією 100 мм.

Граничне відхилення ширини сітки від номінальної не повинно бути більше значень, наведених у табл. 3.

Таблиця 3

мм

Сітка, виготовлена
з дроту діаметром

Граничне відхилення ширини сітки від номінального

підвищеної точності

нормальної точності

До 5,0 включ.

– 20

± 20

Св. 5,0

+ 50

+ 50

Приклади умовних позначень
Сітка рифлена, нормальної точності, номер 13, з дроту з висококолегованої сталі марки 20×13 діаметром 3,0 мм:

Сітка Р13–3,0-20×13 ГОСТ 3306-88

Сітка частково рифлена, підвищеної точності, номер 3, з вуглецевої дроту діаметром 1,4 мм:

Сітка ПЧР3–1,4 ГОСТ 3306-88

Сітка складно рифлена, нормальної точності, номер 70, з низьковуглецевої дроту діаметром 8,0 мм:

Сітка СР 70–8,0 НУ ГОСТ 3306-88

2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1.Сітки повинні виготовлятися відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.

2.2. Сітки повинні виготовлятися з дроту термічно необробленого за ОСТ 14-4-210-87:
вуглецевої зі сталі марок 45, 50, 55;

низьковуглецевої діаметром 8,0, 10,0 мм;

високолегованої із сталі марок 12×18Н9Т, 12×18Н10Т, діаметром 0,9 — 6,0 мм, дроту термічно необробленої високолегованої зі сталі марок 20×13, 30×13 за ГОСТ 18143–72 та дроту з високомарганцевистої стали марки Г12 діаметром 3 — 8 мм по нормативно-технічній документації.
2.3. На поверхні дроту на згинах рифлення не повинно бути тріщин.
2.4. Перевертання і вільне переміщення окремих дротів у сітці не допускається. Для сітки частково рифленої з дроту діаметром 1,0 —1,3 мм для всіх марок сталі і для сіток всіх конструкцій і діаметрів дроту з високолегованих марок сталі допускається перевертання окремих дротів в кількості не більшедвох на.
2.5. У сітці не повинно бути розірваних дротів.

Допускається з’єднання кінців дротів укладанням кінців внахлестку або надставкою на довжині не менше 3 чарунки. З’єднання внахлестку або надставкою має бути не більше одного на сітці площею 1 м2. На сітці, виготовленій в картах, на одному дроті має бути не більше одного з’єднання.

2.6. Кінці дротів основи і утку в готовій сітки повинні бути підрізані і довжина їх не повинна перевищувати:

25 мм — для сіток з розміром чарунків 8 мм і менше;
45 мм — для сіток з розміром чарунків від 10 до 75 мм вкл.;
70 мм — для сіток з розміром чарунків 80, 100 мм.
Допускається виготовлення сітки з дроту діаметром більше 5,0 мм без підрізування дротів утка в межах зазначених величин.

2.7. Сітки частково рифлені повинні бути згорнуті в рулон. Рулон може складатися з декількох шматків сітки, довжина яких кратна зазначеної споживачем.

Мінімальна довжина шматка сітки в рулоні повинна бути не менше 1000 мм.
Сітки рифлені і складно рифлені виготовляють у вигляді прямокутних карт довжиною до 5000 мм, а на вимогу споживача довжиною більше 5000 мм.
Граничне відхилення від довжини шматка сітки в рулоні або карти ± 50 мм.

2.8.Кожен рулон сітки повинен бути перев’язаний низьковуглецевим дротом діаметром 1,8 – 2,5 мм за ГОСТ 3282-74 або ОСТ 14-4-210-87 в трьох місцях – по середині і по краях.

Упаковка сітки, що транспортується в райони Крайньої Півночі та райони, прирівняні до них, за ГОСТ 15846-79.
2.9. Маса рулону 300 – 1500 кг. На вимогу споживача маса рулону не повинна перевищувати 80 кг.
2.10. Сітки формуються в пакети з рулонів або карт за ГОСТ 21929-76, ГОСТ 23238-78, ГОСТ 24597-81.
Маса пакета не повинна перевищувати 1500 кг. Як засіб пакетування застосовується катанка діаметром 6,5 мм за ОСТ 14-15-193-86 або стрічка за ГОСТ 3560-73. Пакет ув’язується не менш, ніж у двох місцях.

2.11. До кожного рулону або пакету повинен бути прикріплений ярлик, на якому вказують:

товарний знак або найменування і товарний знак підприємства-виробника;
умовне позначення сітки;
довжину і ширину сітки;
кількість карт або рулонів в пакеті або шматків сітки в рулоні.
2.12. Транспортне маркування — за ГОСТ 14192–77.
2.13. Живий переріз і теоретична маса сітки площею 1 м2 наведені в довідковому додатку.

3. ПРИЙМАННЯ

3.1.Сітки приймаються партіями. Партія повинна складатися з сіток однієї конструкції, одного номера, розміру і матеріалу і повинна бути оформлена одним документом про якість, що містить:

товарний знак або найменування і товарний знак підприємства-виробника;
умовне позначення сітки;
довжину і ширину сітки в рулоні або карти;
кількість карт чи рулонів;
загальна кількість сітки в квадратних метрах.

3.2.Для перевірки відсутності розірваних дротів і тріщин на поверхні дроту, діаметра дроту, кількості перевертань і з’єднань дротів, розміру сторони осередку у світлі, довжини і ширини сітки від партії відбирають 10% сітки,але відбирають 10% сітки.

3.3. При отриманні незадовільних результатів перевірки хоч би по одному з показників по ньому проводять повторну перевірку на подвоєній кількості карт чи рулонів. Результати повторної перевірки поширюються на всю партію.

4. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ

4.1.Діаметр дроту вимірюють мікрометром по ГОСТ 6507–78 до виготовлення сітки і на виступаючих кінцях дроту в сітці. Допуск на діаметр дроту перевіряється перед виготовленням сітки.

4.2. Відсутність тріщин на поверхні дроту у вигинах рифлення визначають візуально в процесі рифлення і на поверхні дротів у сітці. При виникненні розбіжностей в оцінці наявності тріщин застосовують лупу ЛИ-3-10 за ГОСТ 25706-83.
4.3. Відсутність розірваних дротів, визначення кількості перевертань і з’єднань дротів у сітці визначають візуально.
4.4. Розмір сторони осередку у світлі визначають окремо за напрямком качка і основи як середнє результатів трьох вимірювань, проведених в трьох місцях сітки, віддалених від краю полотна не менше чем на 100 мм. Пряма лінія, що з’єднує будь-які два місця вимірювання, не повинна збігатися з напрямком качка і основи.

Розмір сторони чарунки в міліметрах обчислюють за формулою

де – довжина ділянки, на якій розташовані послідовно відраховані чарунки від початку першого дроту до початку останнього, мм;

п – число відрахованих чарунків, рівне 15 для сіток від № 1, 6 до № 10, рівне 10 для сіток від № 12 до № 25, рівне 5 для сіток від № 32 до № 100;

– фактичний діаметр дроту, мм.

Довжину ділянки вимірюють лінійкою за ГОСТ 427-75. За остаточний результат розміру сторони чарунки у світлі приймають середнє арифметичне трьох вимірів по кожному напрямку.
4.5. Ширину і довжину сітки вимірюють по кінцях дротів. Ширину вимірюють лінійкою за ГОСТ 427-75 або рулеткою за ГОСТ 7502-80, довжину – лінійкою за ГОСТ 427-75, рулеткою за ГОСТ 7502-80 або лічильником. Довжину виступаючих кінців дротів основи і утка вимірюють лінійкою за ГОСТ 427-75.

4.6.Діаметр сторони осередку у світлі, довжину виступаючих кінців дротів основи і качка, діаметр дроту, ширину сітки частково рифленої вимірюють по зовнішньому шару сітки в рулоні.

Відсутність тріщин на поверхні дроту у вигинах рифління, розірваних дротів, кількість перевертань і з’єднань дротів перевіряють в процесі виготовлення сітки.

5. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

5.1.Сітки транспортують транспортом усіх видів відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті цього виду. Розміщення і кріплення вантажів, що перевозяться залізницею, повинно відповідати технічним умовам навантаження і кріплення вантажів, затвердженим Міністерством шляхів повідомлення СРСР.

Транспортування залізницею проводиться повагонними, малотоннажними або дрібними відправками.
5.2. Зберігання сітки — за умовами 5 ГОСТ 15150–69.

Додаток

Довыдковий

Живий переріз і теоретична маса сітки площею 1 м2 наведені в табл.. 4

Таблиця 4

Номер сітки

Діаметр дроту основи та утка, мм

Живий перетин, %

Теоретична маса, кг

Сітки частково рифлені — ЧР

1,6

Основа — 0,9
Уток — 1,0

39

4,8

2

Основа — 1,2
Уток- 1,3

38

6,5

2,6

1,2

47

5,2

3

1,2

51

4,5

3

1,4

46

5,1

4

1,6

51

6,0

Сітки рифлені — Р

4

1,6

51

6,0

5

2,0

51

7,5

6

2,2

53

7,7

8

3,0

53

10,7

10

3,0

59

9,0

10

3,6

54

12,5

12

3,0

64

7,9

13

3,0

66

7,4

13

4,0

59

12,2

14

3,6

64

9,6

14

4,0

61

11,6

15

3,6

65

9,1

16

4,0

64

10,5

16

5,0

58

15,5

18

3,6

67

7,9

18

5,0

61

14,2

20

5,0

64

13,1

22

5,0

63

12,2

25

5,0

69

10,8

25

6,0

65

15,2

Сітки складно рифлені — СР

32

5,0

75

8,9

32

6,0

71

12,6

35

5,0

77

8,2

35

6,0

73

11,7

37

5,0

78

7,8

37

6,0

74

11,0

40

5,0

79

7,3

40

5,6

77

9,1

40

6,0

76

10,2

45

5,6

80

8,1

45

6,0

77

9,2

50

6,0

80

8,2

50

8,0

74

14,5

55

6,0

81

7,7

55

10,0

72

21,2

60

6,0

83

7,2

60

8,0

78

12,3

60

10,0

74

18,7

65

8,0

79

11,5

65

10,0

75

17,5

70

8,0

81

10,8

70

10,0

77

16,4

75

10,0

78

15,4

80

10,0

79

14,5

100

10,0

83

11,9

ІНФОРМАЦІЙНІ ДАНІ

1.Розроблено та внесено Міністерством чорної металургії СРСР

ВИКОНАВЦІ
X. Н. Бєлалов, канд. техн. наук; Н. А. Галкіна; Л. А. Паршина, канд. техн. наук; Г. Л. Седун
2. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Постановою Державного комітету СРСР за стандартами від 27.09.88 № 3275
3. ЗАМІНЬ ГОСТ 3306-70
4. ПОСИЛКОВІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ

Позначення НТД, на який дано посилання

Номер пункту

ГОСТ 427-75

4.4, 4.5

ГОСТ 3282-74

2.8

ГОСТ 3560-73

2.10

ГОСТ 6507-78

4.1

ГОСТ 7502-80

4.5

ГОСТ 14192-77

2.12

ГОСТ 15150-69

5.2

ГОСТ 15846-72

2.8

ГОСТ 18143-72

2.2

ГОСТ 21929-76

2.10

ГОСТ 23238-78

2.10

ГОСТ 24597-81

2.10

ГОСТ 25706-83

4.2

ОСТ 14-15-193-86

2.10

ОСТ 14-4-210-87

2.2, 2.8

ЗМІСТ

1.Основні параметри і розміри.

2. Технічні вимоги. 3
3. Приймання. 4
4. Методи випробувань. 5
5. Транспортування і зберігання. 5
Додаток Живий переріз і теоретична маса сітки площею 1 м2 5