ГОСТ 3826-82 «Сітки дротяні ткані з квадратними чарунками»

Міждержавний стандарт
Сітки дротяні ткані з квадратними чарунками
ГОСТ 3826-82

Технічні умови

Square meshed woven wire cloths.

Specifications

Недотримання стандарту переслідується згідно із законом
      Цей стандарт поширюється на дротяні ткані сітки полотняного переплетення з квадратними осередками, що застосовуються для розсіву сипучих матеріалів, арматури, огорожі, теплоізоляції промислового обладнання, повітроочищення..

1. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ ТА РОЗМІРИ
1.1. Сітки за точністю розміру чарунки поділяють на групи 1 та 2.
Сітки групи 1 застосовуються для просіювання сипких матеріалів, в яких потрібно забезпечення точного гранулометричного складу матеріалів, що просіваються.
Сітки групи 2 застосовуються для розсіву сипучих матеріалів, арматури огородження, теплоізоляції промислового обладнання, повітроочищення.
(Змінена редакція, Змін. № 2).
1.2. Номер сітки, розмір сторони очарунки у світлі, номінальний діаметр дроту повинні відповідати зазначеним у табл. 1.
Т а б л и ц я 1

 

Номер сіткиНомінальний розмір сторони чарунки у світлі, ммНомінальний діаметр дроту, мм
040,400,20; 0,25
0450,450,20; 0,25
050,500,20; 0,25; 0,30
0550,550,22; 0,28
0630,630,25; 0,32
070,700,22; 0,28; 0,32
080,800,25; 0,32
090,900,22; 0,36
11,000,25; 0,32; 0,40
1,11,100,28; 0,36
1,21,200,32; 0,40
1,41,40,36; 0,45; 0,65
1,61,60,32; 0,40
1,81,80,45; 0,55; 0,70
22,00,40; 0,50; 0,60; 1,00; 1,20
2,22,20,45; 0,70
2,52,50,40; 0,50; 0,60
2,82,80,45; 0,90
3,23,20,50; 0,80; 1,20
3,53,50,70; 0,90; 1,00
44,000,60; 1,00; 1,20
4,54,50,70; 0,90; 1,80
55,00,70; 1,20; 1,60; 2,00
66,000,70; 1,20; 2,00
77,000,70; 1,20; 1,80
88,000,70; 1,20; 1,6; 2,0
99,001,0; 2,00; 2,20
1010,001,00; 2,00;
1212,001,00; 1,20; 2,0
1414,001,00; 1,40; 2,00
1616,001,6; 2,5
1818,001,80; 2,50
2020,001,6; 2,00; 2,50
(Змінена редакція, Змін. № 1, 2).
1.3. Допустимі відхилення для середнього арифметичного розміру сторони чарунки у світлі, розміру сторони окремого збільшеного чарунки і допустиме число чарунок з максимально збільшеними розмірами сторін у світлі повинні відповідати зазначеним у табл. 2.
(Змінена редакція, Змін. № 1).
Т а б л и ц а 2
Номінальний ромір
сторони чарунки
у світлі, мм
Допустиме відхилення від
номінального розміру для
середнього
арифметичного розміру боку
чарунки у світлі, %
Максимальне відхилення
від номінального
для
розміру окремої
збільшеної
чарунки у світлі, %
Допустиме число чарунок
з максимально збільшеними
розмірами
сторін у світлі, %,
не більше
Групи 1Групи 2Групи 1Групи 2Групи 1Групи 2
От 0,4 до 4,5+6+925408Не нор-
мується
>> 5,0 >> 12,0+6208
>> 14,0 >> 20,0+5156
1.4. Сітки повинні виготовлятися шириною 1000, 1300, 1500, 1800 та 2000 мм. Допуск на ширину +1,0%. За узгодженням виробника зі споживачем сітки можуть виготовлятися проміжної ширини кратної 50 мм, а також шириною менше 1000 мм.
Приклади умовного позначення. Сітка з номінальним розміром боку комірки у світлі 0,63 мм, із дроту діаметром 0,25 мм, низьковуглецевої сталі, групи 2:
Сітка 2-063-025 НВ ГОСТ 3826-82
      Те ж саме, з високолегованої сталі марки 12Х18Н9Т, групи 1:
Сітка 1-063-025 12Х18Н9Т ГОСТ 3826-82
      Те ж саме, оцинкованої за групою Л, групи 2:
Сітка 2-063-025 Л ГОСТ 3826-82
      Те ж саме, оцинкованої за групою С, групи 2:
Сітка 2-063-025 С ГОСТ 3826-82
      Те ж саме, лудженої, групи 2:
Сітка 2-063-025 ЛЖ ГОСТ 3826-82.
      (Змінена редакція, Змін. № 2).
2. ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ
2.1. Сітки повинні виготовляти відповідно до вимог цього стандарту за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.
2.2. Для виготовлення сіток повинен застосовуватися дріт термічно оброблений низьковуглецевий, оцинкований груп Л і С, луджений та високолегований зі сталі марок 12Х18Н9Т, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10 за нормативно-технічною документацією.
Для сіток малої щільності допускається застосовувати дріт у термічно необробленому стані за нормативно-технічною документацією.
(Змінена редакція, Змін. № 1).
2.3. Переплетення дротів у сітці має бути правильним. Перепустки дротів не повинно бути.
2.4. Сітки не повинні мати механічних пошкоджень, перегинів, розірваних та зшитих місць. Допускається зрощування кінців дроту, перегин на початку шматка сітки, ткацькі дефекти у вигляді галочок, петель, скруток у кількості не більше двох на 1 м2 сітки, що змінюють правильність форми чарунок для сіток групи 2 всіх номерів та групи 1 сіток від № 04 до № 4 ,5 і трохи більше одного на 1 м2 для сіток групи 1 від № 5 до № 20.
Допускається потонання дроту для сіток великої густини на 0,01 мм від максимального мінусового допуску на діаметр.
2.5. Сітки виготовляють із закройками та без закрайки. При виготовленні сітки без закраювання кінці дроту качка повинні бути рівно підрізані або загнуті для запобігання випаданню крайніх дротів основи.
Одна сторона полотна сітки шириною менше 1000 мм може бути із закрайкою, інша без закрайки.
2.4, 2.5. (Змінена редакція, Змін. № 1, 2).
2.6. Крайній дріт основи в обох країв полотна для сіток з дроту діаметром від 0,20 до 0,40 мм включно може бути товщім за інші дроти основи. Діаметр крайнього дроту основи вибирається підприємством-виробником.
2.7. Сітки виготовляють згорнутими у рулони. Кількість шматків у рулоні не повинна перевищувати п’яти. Мінімальна довжина шматка повинна бути не менше 2 м, на вимогу споживача – не менше 3 м для сіток від № 04 до № 2 та не менше 7 м для сіток від № 2,2 до № 20.
На вимогу споживача сітка виготовляється у рулоні, що складається з одного шматка мірної довжини. Ділянки полотна сітки з дефектами можуть не вирізатись, а відзначатися кольоровим олівцем або надрізами країв сітки довжиною до 100 мм та вилучатися із загального метражу..
(Змінена редакція, Змін. № 2).
2.8. Маса рулону не повинна перевищувати 80 кг. За згодою споживача з виробником допускаються рулони масою до 200 кг.
2.9. Живий переріз, маса, щільність та кількість дротів на 1 дм сітки вказані у довідковому додатку.
3. ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ
3.1. Сітки приймають партіями. Партія повинна складатися з сіток одного номера, однієї ширини, одного матеріалу та оформлена одним документом про якість, що містить:
товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
умовне позначення сітки;
ширину в міліметрах, довжину в метрах та загальна кількість сітки у квадратних метрах;
кількість рулонів у партії;
зображення державного Знака якості для сіток, яким його присвоєно в установленому порядку.
3.2. Для перевірки якості переплетення, розміру боку комірки, довжини та ширини сітки від партії відбирають 5% рулонів, але не менше двох рулонів. Перевіряється кожен шматок сітки, що входить в рулон.
3.1, 3.2. (Змінена редакція, Змін. № 2).
3.3. При отриманні незадовільних результатів перевірки хоча б за одним із показників щодо нього проводять повторну перевірку на подвоєній кількості рулонів, які не піддавалися контролю. Результати повторної перевірки поширюються на всю партію.
4. МЕТОДИ ВИПРОБУВАНЬ
4.1. Якість переплетення сітки визначають візуально під час перемотування сітки.
4.2. Максимальний розмір боку чарунки у світлі вимірюється: для сіток від № 04 до № 5 відліковим мікроскопом типу МПБ-2 (лупа Брінелля) з точністю до 0,05 мм або вимірювальною лупою загального призначення згідно з ГОСТ 25706-83 з точністю до 0,1 мм , сіток від № 6 до № 20 за допомогою вимірювальної лінійки за ГОСТ 427-75.
(Змінена редакція, Змін. № 1).
4.3. Середній арифметичний розмір сторони чарунки у світлі визначають окремо по утку та за основою як результат трьох вимірювань, проведених у трьох місцях сітки на розсуд споживача. Одне з цих місць повинно бути розташоване в середині сітки, а два інших – по краях, але не ближче ніж 50 мм від краю полотна. Пряма лінія, що з’єднує будь-які два місця вимірювання, не повинна збігатися з напрямками утка та основи.
Середній арифметичний розмір сторони чарунки (а) обчислюють за формулою
де
для сіток від № 04 до № 2:
       l – довжина ділянки від початку першого дроту до початку останнього дроту, на якому розташовані послідовно відраховані чарунки, що дорівнює приблизно 10 мм;
l = приблизно 100 мм;
для сіток від № 6 до № 20
       l – довжина ділянки, на якій розташовані послідовно відраховані 30 чарунок для сіток від № 6 до № 10 та 20 осередків для сіток від № 12 до № 20, мм;
       n – число відрахованих чарунок, що дорівнює 30 для сіток від № 6 до № 10 і дорівнює 20 для сіток від № 12 до № 20;
       d – діаметр дроту, мм.
      Довжина ділянки для визначення середнього арифметичного розміру боку чарунки вимірюється за допомогою лупи загального призначення за ГОСТ 25706-83 або вимірювальної лінійки за ГОСТ 427-75.
(Змінена редакція, Змін. № 1).
4.4. Кількість окремих чарунок з максимально відхиленнями, що допускаються, за розміром сторони чарунки у світлі повинна визначатися на 1 м2 площі сітки, на якому спостерігається найбільша відмінність у розмірі чарунок. Для вимірювання вибирають ділянку площею 1 дм2 не ближче ніж 50 мм від краю полотна.
4.5. Діаметр дроту вимірюють мікрометром згідно з ГОСТ 6507-78 перед виготовленням сітки.
(Змінена редакція, Змін. № 2).
4.6. Ширину сітки вимірюють будь-де метром по ГОСТ 427-75 або рулеткою по ГОСТ 7502-80. Ширину сіток вимірюють крайнім дротам основи.
4.7. Довжину сітки перевіряють лічильником на контрольній машині чи вручну метром за ГОСТ 427-75 або рулеткою за ГОСТ 7502-80. За початкову точку відліку приймається лінія перегину сітки.
(Введено додатково, Змін. № 1).
5. УПАКОВКА, МАРКУВАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ
5.1. Кожен рулон сітки повинен бути перев’язаний термообробленим дротом за ОСТ 14-4-210-87 або ГОСТ 3282-74 по середині та по краях.
Сітки від № 04 до № 1 включно повинні бути обгорнуті папером за ГОСТ 8273-75 або іншим папером за нормативно-технічною документацією, потім полімерною плівкою за ГОСТ 10354-82 або ГОСТ 16272-79, або іншою плівкою або пакувальною тканиною за ГОСТ 553 -81, або тарним холстопрошивним полотном, або клеєним полотном, або зшивним клаптем з відходів текстильної промисловості, а також іншими матеріалами, виготовленими за нормативно-технічною документацією, що виключають застосування бавовняних та лляних тканин та не погіршують якості упаковки.
Сітки від № 1,1 до № 20 упаковують на вимогу споживача.
Упаковка сітки, що транспортується в райони Крайньої Півночі та важкодоступні райони, має відповідати ГОСТ 15846-79.
Сітки не упаковують під час транспортування в універсальних контейнерах..
(Змінена редакція, Змін. № 2).
5.2. Транспортне маркування – За ГОСТ 14192-77 з такими доповненнями. До кожного рулону сітки має бути міцно прикріплений ярлик, на якому вказують:
товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
умовне позначення сітки;
ширину сітки, мм;
довжину сітки, м;
зображення державного Знака якості для сіток, яким його присвоєно в установленому порядку.
5.3. Сітку транспортують рулонами транспортом усіх видів відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті цього виду. Діаметр рулону до 600 мм.
При транспортуванні двох та більше рулонів одному споживачеві проводиться формування укрупнених вантажних місць відповідно до ГОСТ 21929-76, ГОСТ 24597-81, ГОСТ 21650-76, ГОСТ 22238-76.
Транспортування сітки залізницею проводиться повагонними чи дрібними відправками. На відкритому рухомому складі сітку транспортують лише пакетами. Маса пакета трохи більше 1 т.
Засобами пакетування є катанка діаметром 6,5 мм за нормативно-технічною документацією, обв’язки із дроту за ГОСТ 3282-74 або стрічки за ГОСТ 3560-73 або дроти та стрічки з іншої нормативно-технічної документації.
5.4. Зберігання сіток повинно проводитись за умовами зберігання 5 ГОСТ 15150-69.
5.2-5.4. (Змінена редакція, Змін. № 2).
ДОДАТОК
Довідковий

 

Номер сіткиДіаметр
дроту, мм
Живий
перетин сітки, %
Маса
1 м2 сітки, кг
Щільність
сітки
Число дротів
на 1 дм сітки
0,40,244,50,89Б166,7
0,2537,91,27Б153.9
0,450,248,20,82Б153,9
0,2544,71,18Б142,9
050,251,00,74Н112,9
0,2544,61,10Б133,3
0,3039,01,50Б125,0
0550,2250,00,82Н129,9
0,2843,61,24Б120,5
0630,2551,20,91Н113,6
0,3244,01,34Б105,3
070,2258,00,69Н153,9
0,2851,01,02Н102,0
0,3247,01,25Б98,0
080,2558,20,76Н95,2
0,3251,61,11Н89,3
090,2264,70,57Н89,3
0,3650,91,33Н79,6
10,2564,00,64Н80,0
0,3257,50,94Н75,8
0,4051,01,25Н71,4
1,10,2863,70,73Н72,5
0,3656,91,15Н68,5
1,20,3263,20,82Н65,8
0,4056,21,30Н62,5
1,40,3663,30,95Н56,8
0,4557,41,42Н54,1
0,6546,52,66Н48,8
1,60,3269,10,65Н52,1
0,4064,01,10Н50,0
1,80,4564,01,17Н44,4
0,5558,61,66Н42,6
0,7051,92,50Н40,0
20,4069,40,87Н41,7
0,5061,01,29Н40,0
0,6059,31,77Н38,5
1,0044,44,44Б33,3
1,2039,06,0Б31,3
2,20,4568,90,99Н37,7
0,7057,62,16Н34,5
2,50,4074,30,72Н34,5
0,5069,51,08Н33,3
0,6065,01,49Н32,3
2,80,4574,10,82Н31,1
0,9055,92,80Н27,0
3,20,5074,80,87Н27,0
0,8064,02,07Н25,0
1,253,04,23Н22,7
3,50,7069,61,43Н22,7
0,9063,202,35Н22,7
1,0060,52,88Н22,2
4,00,6075,60,97М21,7
1,0064,02,59Н20,0
1,2059,33,58Н19,2
4,50,7075,11,20Н19,2
0,9069,61,92Н18,5
1,8050,76,68Н15,9
5,00,7077,01,06М17,5
1,2065,03,00Н16,1
1,6057,17,42Н15,2
2,0051,05,04Н11,3
60,7080,00,91М14,9
1,2069,32,59Н13,9
2,0056,36,48Н12,5
70,7083,00,79М13,0
1,2072,92,28Н12,2
1,8063,44,79Н11,4
80,7084,00,70М11,5
1,2075,62,03Н10,9
1,6069,43,45Н10,4
2,0064,05,19Н10,0
91,0081,01,26М10,0
2,0066,84,72Н9,1
2,2064,75,64Н8,9
101,0082,61,15М9,1
2,0069,44,31Н8,3
121,0085,20,97М7,7
1,2082,61,42Н7,6
2,0073,53,68Н7,1
141,0087,20,84М6,7
1,4082,61,60М6,5
2,0076,63,27Н6,3
161,6082,51,84М5,7
2,5074,84,32Н5,4
181,8082,62,08М5,1
2,5078,03,92Н4,9
201,6086,01,53Н4,6
2,0082,62,39Н4,5
2,5079,03,52Н4,4
Примітка. Маса 1 м2 сітки наведена для низьковуглецевого дроту. При визначенні маси 1 м2 сітки з високолегованого дроту необхідно використовувати коефіцієнт 1,01.
(Змінена редакція, Змін. № 1, 2).
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
1.Розроблено та внесено Міністерством чорної металургії СРСР

ВИКОНАВЦІ
І.М. Недовізій, І.В. Баришева, Л.А. Паршина, В.В. Муравйова, І.М. Сиротюк
2. ЗАТВЕРДЖЕНИЙ І ВВЕДЕНИЙ У ДІЮ Постановою Державного комітету СРСР за стандартами від 29.09.82 № 3839
3. ВЗАМІН ГОСТ 3826-66 та ГОСТ 12184-66
4. ДОВІДКОВІ НОРМАТИВНО-ТЕХНІЧНІ ДОКУМЕНТИ

 

Позначення НТД, на які
дане посилання
Номер пункту
ГОСТ 427-75
ГОСТ 3282-74
ГОСТ 3560-73
ГОСТ 6507-78
ГОСТ 7502-80
ГОСТ 8273-75
ГОСТ 10354-82
ГОСТ 14192-77
ГОСТ 15150-69
ГОСТ 15846-79
ГОСТ 16272-79
ГОСТ 21650-76
ГОСТ 21929-76
ГОСТ 24597-81
ГОСТ 25706-83
ОСТ 14-4-210-87
4.2; 4.3; 4.6; 4.7
5.1;5.3
5.3
4.5
4.6; 4.7
5.1
5.1
5.1
5.4
5.1
5.1
5.3
5.3
5.3
4.2; 4.3
5.1

 

5.Перевірено у 1988р. Термін дії подовжено до 01.01.99 Постановою Держстандарту СРСР від 29.06.88 № 2517

6. ПЕРЕВИДАННЯ (липень 1989р.) зі Змінами № 1, 2, затвердженими у вересні 1987р., Червні 1988р. (ІВД 12-87, 11-88).