ТУ У 28.2-32564661-007:2014 «ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТИ З ДРОТЯНИХ ТКАНИХ СІТОК»

 

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство «Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

ДП «Харківстандартметрологія» 

Зареєстровано 23.01.2015 за №04725906/015104 

Перевірено 30.12.2020, №04725906/015104/01

 

ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТИ З ДРОТЯНИХ 

ТКАНИХ СІТОК

Технічні умови

ФІЛЬТРОЕЛЕМЕНТИ З ДРОТЯНИХ ТКАНИНИХ СІТОК Технічні умови

ТУ У

28.2-2564661-007:2014

 

ДКПП 28.29.82  УКНД 23.100.60 3

 

Вводяться вперше

Введення в дію з 23.01.2015 г.  

Термін дії – без обмеження  

 

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

 

       Дійсні технічні умови поширюються на фільтроелементи із дротяних тканих сіток (далі за текстом – фільтроелементи). Фільтроелементи виготовляються з металевих сіток і можуть бути простими (коло із сітки із заданим діаметром) або мати складну конструкцію (багатошаровий “пиріг” із різних сіток, з’єднаний у блок необхідної форми). Для замовлення простих фільтроелементів достатньо вказати їх діаметр, найменування сітки (її параметри) та матеріал. Фільтроелементи складної конструкції виготовляються за кресленнями замовника. 

       Область застосування фільтроелементів – фільтри екструдерів для полімерних матеріалів, систем очищення повітря, газів, палива, олії, гідравлічних рідин, фільтрації води тощо.

Умовне позначення фільтроелементів

 

      Структура умовного позначення плоского фільтроелементу:

 

Фільтроелемент ФЭ-РМИ-С1 – С2 – … – Ск ТУ У 28.2-32564661-007:2014, где

Р – діаметр або габаритні розміри фільтроелементу, мм;

М – матеріал:
0 – низьковуглецева сталь,
1 – корозійностійка сталь,
2 – кольорові метали та їх сплави,
3 – матеріал із завданням споживача;
В – виконання:
0 – без окантовки,
1 – шари сіток скріплені точковим зварюванням, без окантовки,
2 – з окантовкою,
3 – конструкція за завданням споживача;
С1-С2-…-Ск – позначення сіток кожного шару, де
к – кількість шарів сіток.
Приклад умовного позначення плоского фільтроелементу:

 

   Фільтроелемент плоский діаметром 56 мм з корозійностійкої сталі тришаровий із сіток із квадратними осередками 0,25х0,2; 0,5 х0, 2; 1,2х0,4, скріплених точковим зварюванням:

Фільтроелемент ФЕ-05611-025020-050020-1.2040 ТУ У 28.2-32564661-007:2014.
Фільтроелемент плоский діаметром 170 мм із низьковуглецевої сталі, з окантовкою, одношаровий із фільтрової сітки П56:
Фільтроелемент ФЕ-17002-00056 ТУ У 28.2-32564661-007:2014.
Фільтроелемент плоский діаметром 92 мм з корозійностійкої сталі, без окантовки, одношаровий із фільтрової сітки С80:
Фільтроелемент ФЕ-09210-11180 ТУ У 28.2-32564661-007:2014.

 

  Фільтроелемент плоский фігурний з габаритними розмірами 70х62 мм з корозійностійкої сталі, двошаровий із сіток із квадратними осередками 0,63х0,25; 1,0х0,32, скріплених точковим зварюванням:

Фільтроелемент ФЕ-706211-063025-1.0032 ТУ У 28.2-32564661-007:2014.
Структура умовного позначення фільтроелементу об’ємної конструкції:

 

Фільтроелемент ФЕО-РМІ-С1 – С2 – … – Ск -ТН ТУ У 28.2-32564661-007:2014, де

 

Р – Довжина, діаметр зовнішній, діаметр внутрішній або габаритні розміри фільтроелементу, мм;
М – матеріал:
0 – низьковуглецева сталь,
1 – корозійностійка сталь,
2 – кольорові метали та їх сплави,
3 – матеріал із завданням споживача;
І – виконання:
00 – безкаркасний безфланцевий,
10 – з внутрішнім безфланцевим каркасом,
20 – із зовнішнім каркасом безфланцевий,
01 – безкаркасний фланцевий,
11 – з внутрішнім каркасом фланцевий,
21 – із зовнішнім каркасом фланцевий,
31 – із зовнішнім та внутрішнім каркасом фланцевий,
33 – конструкція за завданням споживача;
С1-С2-…-Ск – позначення сіток кожного шару, де
к – кількість шарів сіток
Т – тип фільтроелементу:
П – повітряний,
Г – газовий,
М – масляний,
Р – рідинний;
Н – номінальна тонкість фільтрації, мкм.

 

    Приклад умовного позначення фільтроелементу об’ємної конструкції:

 

   Фільтроелемент довжиною 300 мм, із зовнішнім діаметром 200 мм, внутрішнім діаметром 120 мм, із зовнішнім та внутрішнім каркасом, фланцевий, двошаровий із нержавіючих сіток з квадратними осередками 0,25х0,12 та 1,0х0,32, газовий з номінацією :

Фільтроелемент ФЕО-300200120131-025012-1.0032-Г025 ТУ У 28.2-32564661-007:2014.
Те ж для фільтроелементу довжиною 150 мм, із зовнішнім діаметром 90 мм, безкаркасного, безфланцевого, двошарового з латунних сіток з квадратними осередками 0,04х0,036 і 0,8х0,3, масляного з номінальною тонкістю фільтрації 40 м
Фільтроелемент ФЕО-150090200-0040036-080030-М040 ТУ У 28.2-32564661-007:2014.

 

     Ці технічні умови підлягають перевірці не рідше одного разу на п’ять років, починаючи з дати введення їх у дію або останньої перевірки, якщо не виникає необхідності перевіряти їх раніше у випадках затвердження нормативно-законодавчих актів, що регламентують вимоги, які відрізняються від встановлених раніше в технічних умовах .

Власником оригіналу та власником реальних технічних умов є ТОВ ФІРМА «ТЕТРА» (з іноземними інвестиціями). Використання технічних умов без дозволу ТОВ ФІРМА “ТЕТРА” (з іноземними інвестиціями) не допускається.
Перелік документів, на які подано посилання в цих технічних умовах, наведено в додатку А.

(Змінена редакція, Змін. №1).

 

2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

 

2.1 Фільтроелементи повинні відповідати вимогам технічних умов, комплектів конструкторської документації, відомостей специфікацій, затверджених в установленому порядку.
2.2 Вимоги до сировини та матеріалів
2.2.1 Комплектуючі та допоміжні матеріали, що застосовуються під час виготовлення фільтроелементів, повинні відповідати вимогам чинної нормативної документації.
2.2.2 Кожна партія матеріалів, що надходить для виготовлення готових виробів, повинна супроводжуватись документом встановленої форми, що підтверджує її якість та безпеку.
2.2.3 Контроль якості матеріалів, що надходять, повинен проводитися по кожній партії при вхідному контролі відповідно до порядку, встановленого на підприємстві-виробнику фільтроелементів.
2.2.4 Матеріали повинні бути придатними для даної конкретної галузі застосування.
2.3 Вимоги до основних параметрів
2.3.1 Основні параметри та розміри фільтроелементів повинні відповідати вимогам конструкторської документації та таблиці 1.
Таблиця 1
Найменування параметруДопустиме відхилення від номінального розміру
12
Діаметр плоского фільтроелементу, мм ± 1,0 мм
Габаритні розміри плоского фільтроелементу, мм± 2,0 мм
Розміри фільтроелементу об’ємної конструкції, мм± 2,0 мм
Номінальна тонкість фільтрації, мкм± 20%
За погодженням виробника із споживачем тип фільтроелементу та номінальну тонкість фільтрації допускається не враховувати. У таких випадках значення цих параметрів в умовному позначенні фільтроелементу не вказують.
2.3.2 Вимоги до сіток – згідно з ТУ У 28.7-32564661-001:2008,  ТУ У 28.7-32564661-002:2008, ГОСТ 3826, ГОСТ 3187 [1], ГОСТ 66
2.4 Вимоги до конструкції
2.4.1 Конструкція фільтроелементів повинна забезпечувати необхідну щільність сполучення при установці фільтроелементу в корпус фільтра та можливість заміни та (або) очищення фільтроелементів.
2.4.2 Конструкційні матеріали та покриття, що застосовуються у фільтроелементах, повинні бути сумісні між собою і з робочим середовищем. Конструкційні матеріали не повинні виділяти компоненти в потік робочого середовища, що фільтрується.
2.4.3 У фільтроелементах не допускаються механічні пошкодження сіток, наявність пошитих місць та сторонніх предметів.
2.5 Маркування
2.5.1 Кожна партія або упаковка фільтроелементів повинна мати ярлик із зазначенням таких даних:
– найменування підприємства-виробника та/або його товарний знак;
– умовне позначення фільтроелементу;
– Позначення реальних технічних умов;
– загальна кількість фільтроелементів у партії чи упаковці.
2.5.2 Транспортне маркування повинне відповідати вимогам ГОСТ 14192.
2.5.3 Маркування має бути виконане українською або російською мовою. За погодженням зі споживачем допускається маркування будь-якою іншою мовою.
2.6 Упаковка
2.6.1 Фільтроелементи упаковуються у поліетиленові пакети або стрейч-плівку.
За погодженням зі споживачем допускається  упаковка в ящики з гофрованого картону за ДСТУ ГОСТ 9142, ящики дерев’яні за НД або застосування іншої упаковки.

(Змінена редакція, Змін. №1).

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ, ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, УТИЛІЗАЦІЯ

 

3.1 Вимоги безпеки до фільтроелементів
3.1.1 Фільтроелементи повинні бути виконані з нетоксичних матеріалів та в процесі експлуатації не повинні виділяти шкідливі речовини.
3.2 Вимоги безпеки під час виготовлення фільтроелементів
3.2.1 При виробництві фільтроелементів необхідно дотримуватись організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки відповідно до вимог ДСТУ 3273, ДСТУ 7237, ДСТУ 8828, НАПБ А.01.001, ПУ. 1.1-7, НПАОП 0.00-1.71.
3.2.2 Використання у виробництві вихідних матеріалів повинно здійснюватися за дотримання вимог безпеки, встановлених відповідними нормативними документами на ці матеріали.
3.2.3 Виробничі будівлі та побутові приміщення на виробництві при виготовленні фільтроелементів повинні відповідати вимогам СНіП 2.09.02, СНіП 2.09.03 та ДБН В.2.2-28 та повинні бути забезпечені опаленням та припливно-витяжною та місцевою вентиляцією. -12, ДБН В.2.5-67, водопроводом та каналізацією відповідно до ДСТУ Б А.3.2-14, ДБН В.2.5-64. Категорії виробничих приміщень визначаються згідно з ДСТУ Б В.1.1-36, а клас зон згідно з НПАОП 40.1-1.32.
Для гасіння пожеж на початкових стадіях потрібно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме протипожежні покривала, пісок, переносні або пересувні вогнегасники відповідно до ДСТУ 3675 та ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників у приміщенні має визначатися відповідно до НАПБ801. експлуатацію та технічне обслуговування необхідно проводити згідно з НАПБ Б.01.008 та ДСТУ 4297. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території підприємства повинні встановлюватись спеціальні пожежні щити (стенди). На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватись ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці. Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ДСТУ EN ISO 7010.
Пристрій у виробничих та складських приміщеннях систем протипожежного захисту слід визначати відповідно до ДБН В.2.5-56.
До роботи у вибухонебезпечних та пожежонебезпечних зонах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до НАПБ Б.07.033.
3.2.4 Висвітлення робочих місць має відповідати вимогам ДБН В.2.5-28.
3.2.5 Виробничі приміщення мають бути забезпечені питною водою за ДСанПіН 2.2.4-171.
3.2.6 До роботи допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж з ТБ згідно з НПАОП 0.00-4.12.
3.2.7 Робочі на виробництві при виготовленні фільтроелементів повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту за ДСТУ 3835, ДСТУ 7238, ДСТУ 7239, НПАОП 0.00-7.17, ДСТУ EN 166.
3.2.8 На робочому місці має бути аптечка з медикаментами для надання першої медичної допомоги.
3.2.9 Рівень шуму на робочих місцях під час виготовлення фільтроелементів не повинен перевищувати значень, встановлених ДСН 3.3.6.037.
3.2.10. Рівні вібрації на робочих місцях при виготовленні фільтроелементів повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039.
3.2.11 Мікроклімат у виробничих приміщеннях, де виготовляються фільтроелементи, повинен відповідати ДСН 3.3.6.042 та ГОСТ 12.1.005.
3.2.12 При вантажно-розвантажувальних роботах повинні дотримуватися правил безпеки за НПАОП 0.00-1.75.
3.2.13 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з ГОСТ 12.1.005.
3.3 Охорона навколишнього природного середовища
3.3.1 Охорона водойм від забруднення стічними водами повинна здійснюватись відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від загрязнення зворотними водами.
3.3.2 Охорона ґрунту від забруднення має забезпечуватися згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць (Наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011).
3.3.3 Контроль за дотриманням гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до ГН 2.2.6-184.
Охорона атмосфери – згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Наказом МОЗ України № 52 від14.01.2020 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».
3.3.4 Відходи, що утворюються у процесі виробництва, підлягають утилізації відповідно до вимог ДСТУ 4462.3.01, ДСТУ 4462.3.02, ЗУ №1393-XIV, ЗУ 3073-III.

(Змінена редакція, Змін. №1).

 

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

 

4.1 Для перевірки відповідності фільтроелементів вимогам технічних умов проводять приймально-здавальні, періодичні, типові та сертифікаційні випробування.
4.2 Фільтроелементи приймаються партіями. За партію приймають будь-яку кількість фільтроелементів одного типу, однакових габаритних розмірів, виготовлених з однакових матеріалів на однотипному обладнанні, що супроводжуються одним документом про якість.
Документ про якість має містити:
– найменування підприємства-виробника;
– умовне позначення фільтроелементу;
– позначення реальних технічних умов;
– кількість виробів у партії;
– кількість упаковок (місць);
– номер та дату видачі документа про якість;
– посада, прізвище та підпис особи, яка видала документ про якість.
Для контролю якості фільтроелементів із різних місць партії методом випадкового відбору проводять відбір зразків.
4.3 Прийомо-здатні випробування
4.3.1 При приймально-здавальних випробуваннях контролюються упаковка, маркування, зовнішній вигляд та геометричні розміри.
Вироби вважаються такими, що пройшли випробування, якщо перевірені параметри та якість виготовлення задовольняють вимогам конструкторської документації.
4.4 Періодичні випробування
4.4.1. Періодичним випробуванням підлягають вироби за показниками таблиці 1, що пройшли приймально-здатні випробування.
4.4.2. При незадовільних результатах випробування проводяться повторно при подвоєній кількості виробів. Результати повторних випробувань остаточні.
Періодичні випробування проводяться не рідше ніж один раз на рік.
4.5 Типові випробування
4.5.1 Типові випробування проводяться підприємством-виробником.
4.5.2 Типові випробування повинні проводитися при зміні конструкції фільтроелементів та технології їх виготовлення.
4.6 Випробування для цілей сертифікації (за потреби)
4.6.1 Сертифікаційні випробування фільтроелементів проводять за програмою-методикою органу з сертифікації.
4.7 Перевірку вимог безпеки та охорони навколишнього природного середовища під час виготовлення фільтроелементів (розділ 3) проводять відповідно до затверджених методик у порядку, встановленому органами Держпраці.

(Змінена редакція, Змін. №1).

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

 

5.1 Кошти вимірювальної техніки, що використовуються при випробуваннях, повинні бути повірені, випробувальне обладнання має бути атестоване.
5.2 Геометричні розміри перевіряють за допомогою лінійки діючої НД, штангенциркулем діючої НД, рулеткою ДСТУ 4179 або іншими засобами вимірювальної техніки, що забезпечують необхідну точність вимірювань, зазначених у конструкторській документації.
5.3 Перевірку інших показників проводять за розробленими та затвердженими методиками підприємства-виробника.

(Змінена редакція, Змін. №1).

 

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

 

6.1 Фільтроелементи транспортують усіма видами транспорту відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на кожному виді транспорту.
6.2 Зберігання фільтроелементів повинно проводитись за умовами зберігання 5 ГОСТ 15150.

 

7 ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 

7.1 Експлуатація фільтроелементів повинна проводитись відповідно до вимог, викладених у «Посібнику з експлуатації» обладнання та фільтрів, для яких вони призначаються.

 

8 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЦЯ

 

8.1 Підприємство-виробник гарантує відповідність фільтроелементів вимогам цих технічних умов за умови дотримання споживачем (замовником) умов транспортування, зберігання та експлуатації, встановлених цими технічними умовами.
8.2 Гарантійний термін зберігання фільтроелементів встановлюється 1 рік.
8.3 Розгляд претензій щодо якості фільтроелементів провадиться відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів» та інших чинних законодавчих документів.
Додаток А
(обов’язковий)

 

ПЕРЕЛІК

документів, на які дано посилання у технічних умовах

Таблиця А.1

Позначення НДНайменування НДНомер пункта ТУ
123
Закону України “Про відходи” № 187/98-ВР від 05.03.98р. із змінами згідно із Законом України 3073-III3.3.4
Закон України №1393-XIV від 14.01.2000 р. «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції»3.3.4
ДСТУ 3273-95Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги3.2.1
ДСТУ 3675-98Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань3.2.3
ДСТУ 3734-98Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги3.2.3
ДСТУ 3835-98Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови3.2.7
ДСТУ 4179-2003Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)5.2
ДСТУ 4297:2004Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників3.2.3
ДСТУ 4462.3.01:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій3.3.4
ДСТУ 4462.3.02:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги3.3.4
ДСТУ 7237:2011Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту3.2.1
ДСТУ 7238:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ 7239:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ Б А.3.2-12:2009ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги3.2.3
ДСТУ Б А.3.2-14:2011Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD)3.2.3
ДСН 3.3.6.037-99Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку3.2.9
ДСН 3.3.6.039-99Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації3.2.10
ДСН 3.3.6.042-99Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень3.2.11
ДСанПіН 2.2.4-171-2010Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною3.2.5
ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги3.2.1
ДБН В.2.2-28:2010Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення3.2.3
ДБН В.2.5-28:2018 Природне і штучне освітлення3.2.4
ДБН В.2.5-56-2014Системи протипожежного захисту3.2.3
ДБН В.2.5-64:2012Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво3.2.3
ДБН В.2.5-67:2013Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування3.2.3
ДСТУ 8828:2019Пожежна безпека. Загальні положення3.2.1
ГОСТ 12.1.005-88ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны3.2.11, 3.2.13
НПАОП 0.00-1.75-15Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт3.2.12
ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT)Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови3.2.7
ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT)Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки3.2.3
ДСТУ ГОСТ 9142:2019 (ГОСТ 9142–2014, IDT)ДСТУ ГОСТ 9142:2019 (ГОСТ 9142–2014, IDT) Ящики з гофрованого картону. Загальні технічні умови2.6.1
ГОСТ 14192-96Маркировка грузов2.5.2
ГОСТ 15150-69Машини, прилади та інші вироби. Виконання для різноманітних кліматичних районів. Категорії, умови експлуатації, зберігання та транспортування щодо впливу кліматичних факторів зовнішнього середовища6.2
ГН 2.2.6.-184-2013Орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць3.3.3
СНиП 2.09.02-85Производственные здания3.2.3
СНиП 2.09.03-85Сооружения промышленных предприятий3.2.3
НАПБ А.01.001-2004Правила пожежної безпеки в Україні3.2.1
НАПБ Б.01.008-2018Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників3.2.3
НАПБ Б.07.033-2013Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях3.2.3
ДСТУ Б В.1.1-36:2016 Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою3.2.3
НПАОП 0.00-4.12-05Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці3.2.6
НПАОП 40.1-1.32-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок3.2.3
Наказ МОЗ України № 145  від  17.03.2011Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Наказ МОЗ України № 145 від 17.03.2011)3.3.2
Наказ МОЗ №246 від 21.05.07Порядок проведення медичних оглядів працівникам певних категорій, затверджений наказом МОЗ України від 21.05.2007 р., №2463.2.8
ПУЕ:2017Правила улаштування електроустановок3.2.1
Закон України

«Про захист прав споживачів»

Закон України

Про захист прав споживачів (Відомості Верховної Ради (ВВР), 1991, N 30, ст.379). Введений в дію Постановою ВР N 1024-XII (1024-12) від 12.05.91, ВВР, 1991, N 30, ст.380. Із змінами

8.3
ГОСТ 3826-82Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия2.3.2
ГОСТ 6613-86Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия2.3.2
ТУ У 28.7-32564661-001:2008Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками. Технические условия2.3.2
ТУ У 28.7-32564661-002:2008Сетки проволочные тканые фильтровые. Технические условия2.3.2
Закон України № 2707-XII від 16.10.1992 «Про охорону атмосферного повітря»3.3.3
Постанова КМУ
№465 від 25.03.1999р.
«Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»3.3.1
Наказ МОЗ України № 52 від 14.01.2020 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»3.3.3
НПАОП 0.00-1.71-13 Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями3.2.1
НПАОП 0.00-7.17-18 Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці3.2.7
НПАОП 28.52-1.31-13Правила охорони праці під час зварювання металів3.2.1

(Змінена редакція, Змін. №1).

 

Додаток Б

(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ
1 ГОСТ 3187-76 Сітки дротяні ткані фільтрові. Технічні умови (Сітки дротяні тканини фільтрові. (Технічні умови).

(Змінена редакція, Змін. №1).