ТУ У 28.7-32564661-001:2008 «СІТКИ ДРОТЯНІ ТКАНІ З КВАДРАТНИМИ ЧАРУНКАМИ»

 

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

 

Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”

Зареєстровано 30.12.2008 за №04725906/011984 

Перевірено 15.12.2015, №04725906/011984/01

Перевірено 30.12.2020, №04725906/011984/02

 

СІТКИ ДРОТЯНІ ТКАНІ

З КВАДРАТНИМИ ЧАРУНКАМИ

Технічні умови

СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ

С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ 

Технические условия

ТУ У

28.7-32564661-001:2008

 

ДКПП 25.93.13  УКНД 77.140.60 3

 

Вводяться вперше
Введення в дію з 30.12.2008р.
Термін дії – без обмеження

 

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Дані технічні умови поширюються на дротяні ткані сітки з квадратними та прямокутними чарунками з низьковуглецевої та високолегованої сталі, кольорових металів та їх сплавів (далі – сітки), що застосовуються для розсіву сипучих матеріалів, включаючи контроль та поділ матеріалів за розміром частинок, для фільтрації рідин та газів , арматури, огорожі, при теплоізоляції промислового обладнання, очищення повітря та інших цілей.
Сітки за точністю розміру чарунки поділяють на групи 1 (високої точності) та 2 (нормальної точності).
Сітки групи 1 застосовуються для просіювання сипких матеріалів, в яких потрібно забезпечення точного гранулометричного складу матеріалів, що просіваються, включаючи контроль і поділ матеріалів за розміром частинок, для фільтрації рідин і газів.

Сітки групи 2 застосовуються для розсіву сипучих матеріалів, арматури огородження, теплоізоляції промислового обладнання, повітроочищення.

Приклад умовного позначення
Сітка полотняного переплетення з номінальним розміром сторони чарунки у світлі 0,63 мм, параметром mesh, рівним 30, з дроту діаметром 0,25 мм, низьковуглецевої сталі, групи 2:
Сітка П2-063-025-30 НУ ТУ У 28.7-32564661-001:2008 
Те ж саме, саржевого переплетення, із сталі 12Х18Н10Т, групи 1:
Сітка С1-063-025-30 12Х18Н10Т ТУ У 28.7-32564661-001:2008
Те ж саме, полотняного переплетення, з високолегованої сталі за погодженням виробника зі споживачем, групи 2:
Сітка П2-063-025-30 НЖ ТУ У 28.7-32564661-001:2008
Те ж саме, саржевого переплетення, із бронзи БрОФ 6,5-0,4, групи 1:
Сітка С1-063-025-30 БрОФ 6,5-0,4 ТУ У 28.7-32564661-001:2008
Ці технічні умови придатні для цілей добровільної сертифікації.
Технічні умови підлягають перевірці не рідше одного разу на п’ять років, починаючи з дати введення їх у дію або останньої перевірки, якщо не виникає необхідності перевіряти їх раніше у випадках затвердження нормативно-законодавчих актів, що регламентують вимоги, що відрізняються від встановлених раніше в технічних умовах.

Власником оригіналу та власником реальних технічних умов є ТОВ фірма «ТЕТРА» (з іноземними інвестиціями). Використання цих технічних умов без дозволу ТОВ фірма «ТЕТРА» (з іноземними інвестиціями) не допускається.

Перелік документів, на які подано посилання в цих технічних умовах, наведено в додатку А.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

2.1 Основні параметри та розміри

2.1.1 Сітки виготовляють із розміром боку чарунки у світлі від 0,02 до 20,0 мм, з дроту діаметром від 0,02 до 2,5 мм, параметром mesh – від 1 до 635. За узгодженням виробника зі споживачем допускається виготовлення сіток з іншими значеннями вказаних розмірів та параметра mesh.

(Змінена редакція, Змін. №1).

2.1.2 Параметр mesh визначається за формулою:

                       mesh = 25,4 / (s+d),

де s – розмір боку комірки у світлі, мм;

      d – діаметр дроту, мм.

За узгодженням виробника зі споживачем параметр mesh допускається не враховувати. У разі значення параметра mesh в умовному позначенні сітки не вказують.

(Змінена редакція, Змін. №1).

2.1.3 Допустимі відхилення для середнього арифметичного розміру сторони чарунки у світлі, розміру сторони окремого збільшеного чарунки і допускається кількість чарунків з максимально збільшеними розмірами сторін у світлі повинні відповідати зазначеним у таблиці 1. На вимогу споживача можливе використання інших значень, що допускаються, зазначених вище параметрів.

Т а б л и ц я 1

 

Номінальний розмір сторони чарунки у світлі, ммДопустиме відхилення від номінального розміру для середнього арифметичного розміру боку чарунки у світлі, %Максимальне відхилення від номінального для розміру окремого збільшеного чарунки у світлі., %Допустиме число чарунок з максимально збільшеними розмірами сторін у світлі, %, не більше

 

Групи 1Групи 2Групи 1Групи 2Групи 1Групи 2
від 0,02 до 0,056 включно+11+14609010Не нор-
мируется
від 0,063 до 0,19 включно+10+13507510
від 0,2 до 0,4 +8+11305010
від 0,4 до 4,5 включно+6+925408
від 4,5 до 14,0 включно+6208
більше 14,0 +5156

(Змінена редакція, Змін. №1).

2.1.4 Сітки повинні виготовлятися шириною 1000, 1300, 1500, 1800 та 2000 мм. Допуск шириною +1,0%. За узгодженням виробника із споживачем допускається виготовлення сіток з іншими значеннями ширини. 

2.2 Основні показники та характеристики

2.2.1 Сітки повинні виготовляти відповідно до вимог цих технічних умов за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.

2.2.2 Для виготовлення сіток повинен застосовуватися дріт із низьколегованих та легованих марок сталі, кольорових металів та їх сплавів за нормативно-технічною документацією. Конкретна марка металу чи сплаву виготовлення сіток визначається відповідно до вимогами споживача.
2.2.3 Переплетення дротів у сітках має бути правильним, тобто відповідати типу переплетення.
2.2.4 Сітки не повинні мати механічних пошкоджень, перегинів, розірваних та пошитих місць. Допускається зрощування кінців дроту, перегин на початку шматка сітки, ткацькі дефекти як галочок, петель, скруток у кількості трохи більше двох на 1 м2 сітки, змінюють правильність форми чарунків.
Допускається зменшення діаметра дроту на 0,01 мм від максимального мінусового допуску для сіток великої густини.
2.2.5 Сітки виготовляють із закрайками та без закрайки. При виготовленні сіток без закраювання кінці дротів утка повинні бути рівно підрізані або загнуті для запобігання випаданню крайніх дротів основи.
Одна сторона полотна сітки може бути із закрайкою, інша – без закривання.
2.2.6 На поверхні дроту не повинно бути слідів протяжки, тріщин, що впливають на розмір сторін осередків, а також полон, заходів сонця та окалини. Допускаються кольори втечі.

2.2.7 При виготовленні сіток застосовують полотняне переплетення або саржеве переплетення, що визначається на вимогу споживача. За погодженням виробника із споживачем вид переплетення допускається не враховувати. У разі вид переплетення в умовному позначенні сітки не вказують.

2.2.8 Крайній дріт основи сіток в обох країв полотна може бути товщім за інші дроти основи. Діаметр крайнього дроту основи вибирається підприємством-виробником.
2.2.9 Сітки виготовляють згорнутими у рулони. Рулон може складатися із кількох відрізків сітки одного номера. Мінімальна довжина шматка має бути не менше 1 м, якщо немає інших вимог.
На вимогу споживача сітки виготовляються в рулоні, що складається з одного шматка мірної довжини. Ділянки полотна сіток з дефектами можуть не вирізатись, а відзначатися кольоровим олівцем або надрізами країв сіток довжиною до 100 мм та вилучатися із загального метражу.

(Змінена редакція, Змін. №2).

2.3 Пакування та маркування

2.3.1 Упаковка та маркування сіток згідно з ГОСТ 3826, ГОСТ 6613.

2.3.2 Кожен рулон сітки повинен мати ярлик із зазначенням наступних даних:
– найменування чи (і) товарний знак підприємства-виробника;
– Умовне позначення сітки;
– Позначення реальних технічних умов;
– загальна кількість сітки у рулоні;
– ширини та довжини сітки (на вимогу споживача);
– маси нетто або брутто рулону (на вимогу споживача).

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

3.1 Вимоги безпеки до сіток

3.1.1 Сітки повинні бути виконані з нетоксичних матеріалів та в процесі експлуатації не повинні виділяти шкідливі речовини.

3.2 Вимоги безпеки під час виготовлення сіток

3.2.1 При виробництві сіток необхідно дотримуватись організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки відповідно до вимог ДСТУ 3273, ДСТУ 7237, ДСТУ 8828, НАПБ А.01.001, ПУЕ, НПАОП 23.11-1. , НПАОП 0.00-1.71.

3.2.2 Використання у виробництві вихідних матеріалів повинно здійснюватися за дотримання вимог безпеки, встановлених відповідними нормативними документами на ці матеріали.
3.2.3 Виробничі будівлі та побутові приміщення на виробництві під час виготовлення сіток повинні відповідати вимогам СНіП 2.09.02, СНіП 2.09.03 та ДБН В.2.2-28 та повинні бути забезпечені опаленням та припливно-витяжною та місцевою вентиляцією згідно з ДСТУ Б.2. -12, ДБН В.2.5-67, водопроводом та каналізацією відповідно до ДСТУ Б А.3.2-14, ДБН В.2.5-64. Категорії виробничих приміщень визначаються згідно з ДСТУ Б В.1.1-36, а клас зон згідно з НПАОП 40.1-1.32.
Для гасіння пожеж на початкових стадіях потрібно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме протипожежні покривала, пісок, переносні або пересувні вогнегасники відповідно до ДСТУ 3675 та ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників у приміщенні має визначатися відповідно до НАПБ801. експлуатацію та технічне обслуговування необхідно проводити згідно з НАПБ Б.01.008 та ДСТУ 4297. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території підприємства повинні встановлюватись спеціальні пожежні щити (стенди). На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватись ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці.
Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ДСТУ EN ISO 7010.
Пристрій у виробничих та складських приміщеннях систем протипожежного захисту слід визначати відповідно до ДБН В.2.5-56.
До роботи у пожежонебезпечних зонах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до НАПБ Б.07.033.
3.2.4 Висвітлення робочих місць має відповідати вимогам ДБН В.2.5-28.
3.2.5 Виробничі приміщення мають бути забезпечені питною водою за ДСанПіН 2.2.4-171.
3.2.6 До роботи допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж з ТБ згідно з НПАОП 0.00-4.12.
3.2.7 Робочі на виробництві під час виготовлення сіток повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту за ДСТУ 3835, ДСТУ 7239, НПАОП 0.00-7.17, ДСТУ EN 166.
3.2.8 На робочому місці має бути аптечка з медикаментами для надання першої медичної допомоги.
3.2.9 Рівень шуму на робочих місцях під час виготовлення сіток не повинен перевищувати значень, встановлених ДСН 3.3.6.037.
3.2.10 Рівні вібрації на робочих місцях під час виготовлення сіток повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039.
3.2.11 Мікроклімат у виробничих приміщеннях, де виготовляються сітки, повинен відповідати ДСН 3.3.6.042 та ГОСТ 12.1.005.
3.2.12 При вантажно-розвантажувальних роботах повинні дотримуватися правил безпеки за НПАОП 0.00-1.75.
3.2.13 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з ГОСТ 12.1.005.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

3.3 Охорона навколишнього природного середовища

3.3.1 Охорона водойм від забруднення стічними водами повинна здійснюватись відповідно до вимог «Правил охорони поверхневих вод від загрязнення зворотними водами».

3.3.2 Охорона ґрунту від забруднення має забезпечуватися згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць (Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011р.).
3.3.3 Контроль за дотриманням гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до ГН 2.2.6-184.
Охорона атмосфери – згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Наказом МОЗ України № 52 від14.01.2020 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць».
3.3.4 Відходи, що утворюються у процесі виробництва, підлягають утилізації відповідно до вимог ДСТУ 4462.3.001, ДСТУ 4462.3.02, ЗУ №1393-XIV, ЗУ 3073-III.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

4.1 Сітки приймають партіями. Партія повинна складатися з сіток одного номера, однієї ширини, одного матеріалу та оформлена одним документом про якість, що містить:
– товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
– Умовне позначення сітки;
– ширину в міліметрах, довжину в метрах та загальну кількість сітки у квадратних метрах;
– кількість рулонів у партії.
4.2 Для перевірки якості переплетення, розміру сторони чарунки , довжини та ширини сітки від партії відбирають 5% рулонів, але не менше двох рулонів. Перевіряється кожен шматок сітки, що входить в рулон.
4.3 При отриманні незадовільних результатів перевірки хоча б за одним із показників щодо нього проводять повторну перевірку на подвоєній кількості рулонів, які не піддавалися контролю. Результати перевірки поширюються на всю партію.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

5.1 Методи контролю сіток відповідно до ГОСТ 3826, ГОСТ 6613. 

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

6.1 Транспортування та зберігання сіток за ГОСТ 3826, ГОСТ 6613.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

7 ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.1 Монтаж та експлуатація сіток проводиться відповідно до інструкцій з монтажу та експлуатації виробів, що містять сітки, та чинних нормативних актів з охорони праці.

8 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЦЯ

8.1 Виробник гарантує відповідність сіток вимогам цих технічних умов за умови дотримання споживачем правил її транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, встановлених цими технічними умовами.
8.2. Гарантійний термін зберігання сіток встановлюється 1 рік.
8.3 Розгляд претензій щодо якості сіток провадиться відповідно до «Закону України про захист прав споживачів» та інших чинних законодавчих документів.

 

Додаток А

(обов’язкове)

 

ПЕРЕЛІК

документів, на які дано посилання у технічних умовах

 

ПозначенняНайменуванняНомер пункта ТУ
ГОСТ 3826-82Сітки дротяні ткані з квадратними чарунками. Технічні умови2.3.1, 5.1, 6.1
ГОСТ 6613-86Сітки дротяні ткані з квадратними чарунками. Технічні умови2.3.1, 5.1, 6.1
ТУ 14-4-1561-89Сітки ткані саржові з квадратними чарунками. Технічні умови
ТУ 14-4-507-99Сітка ткана з квадратними чарунками мікронних розмірів. Технічні умови
Закон України “Про відходи” №187/98-ВР від 05.03.98р. із змінами згідно із Законом України 3073-III3.3.4
Закон України «Про вилучення з обігу, переробки, утилізації, знищення або подальшого використання неякісної та небезпечної продукції» №1393-XIV від 14.01.00р.3.3.4
ДСТУ 3273-95Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.3.2.1
ДСТУ 3675-98Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань3.2.3
ДСТУ 3734-98Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги3.2.3
ДСТУ 3835-98Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови3.2.7
ДСТУ 4297:2004Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників3.2.3
ДСТУ 4462.3.01:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій3.3.4
ДСТУ 4462.3.02:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги3.3.4
ДСТУ 7237:2011Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту3.2.1
ДСТУ 7238:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ 7239:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ Б А.3.2-12:2009ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги3.2.3
ДСТУ Б А.3.2.-14:2011Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD)3.2.3
ДСН 3.3.6.037-99Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку3.2.9
ДСН 3.3.6.039-99Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації3.2.10
ДСН 3.3.6.042-99Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень3.2.11
ДСанПіН 2.2.4-171-2010Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною3.2.5
ДБН В.1.1-7:2016Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги3.2.1
ДБН В.2.2-28:2010Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення3.2.3
ДБН В.2.5-28:2018Природне і штучне освітлення3.2.4
ДБН В.2.5-56-2014Системи протипожежного захисту3.2.3
ДБН В.2.5-64-2012Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.3.2.3
ДБН В.2.5-67-2013Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування3.2.3
ДСТУ 8828:2019Пожежна безпека. Загальні положення3.2.1
ГОСТ 12.1.005-88ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды.3.2.11, 3.2.13
НПАОП 0.00-1.75-15Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт3.2.12
ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT)Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови3.2.7
ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; IDT)Графічні символи.

Кольори та знаки безпеки.

Зареєстровані знаки безпеки

3.2.3
ГН 2.2.6-184-2013Орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць3.3.3
СНиП 2.09.02-85Производственные здания3.2.3
СНиП 2.09.03-85Сооружения промышленных предприятий3.2.3
НАПБ А.01.001-2004Правила пожежної безпеки в Україні3.2.1
НАПБ Б.01.008-2018Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників3.2.3
НАПБ Б.07.033-2013Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях3.2.3
ДСТУ Б В.1.1-36:2016Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою3.2.3
НПАОП 0.00-4.12-05Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці3.2.6
НПАОП 40.1-1.32-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок3.2.3
Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011)3.3.2
Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007Порядок проведення медичних оглядів працівникам певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.20073.2.8
ПУЕ:2017Правила улаштування електроустановок3.2.1
Закон України№2707-XII від 16.10.1992р.«Про охорону атмосферного повітря»3.3.3
Постанова КМУ
№465 від 25.03.1999р.
«Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»3.3.1
Наказ МОЗ України № 52 від 14.01.2020р.«Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі»3.3.3
НПАОП 0.00-1.71-13Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями3.2.1
НПАОП 0.00-7.17-18Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці3.2.7
НПАОП 28.52-1.31-13Правила охорони праці під час зварювання металів3.2.1

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).