ТУ У 28.7-32564661-002:2008 «СІТКИ ДРОТЯНІ ТКАНІ ФІЛЬТРОВІ»

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації

Зареєстровано 30.12.2008 за №04725906/011985

Перевірено 15.12.2015, №04725906/011985/01

Перевірено 30.12.2020, №04725906/011985/02

 

СІТКИ ДРОТЯНІ ТКАНІ

ФІЛЬТРОВІ

Технічні умови

 

СЕТКИ ПРОВОЛОЧНЫЕ ТКАНЫЕ

ФИЛЬТРОВЫЕ

Технические условия

 

ТУ У

28.7-32564661-002:2008

 

ДКПП 25.93.13

  УКНД 77.140.60 3
Вводяться вперше
Введення в дію з 30.12.2008р.
Термін дії – без обмеження

 

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

   Справжні технічні умови поширюються на дротяні ткані сітки з низьковуглецевої та високолегованої сталі, кольорових металів та їх сплавів (далі – сітки), призначені для фільтрації, зневоднення та сушіння.

Сітки є дротяною тканиною з нульовими осередками, отриману переплетенням дротів основи з дротиками утка.
Сітки поділяють:

за типом: переплетення на типи:

П – полотняного переплетення, в яких дроти основи, розташовані на певній відстані, переплітаються через одну з дротом утка, розташованими впритул один до одного. Чарунки у світлі відсутні;
С – саржевого переплетення односторонні, в яких дроти основи, розташовані на певній відстані один від одного, переплітаються через два дроти з дротом утка, розташованими впритул один до одного. Чарунки у світлі відсутні;
СД – саржевого переплетення двосторонні, в яких дроти основи, розташовані на певній відстані один від одного, переплітаються по черзі через одну і через дві з дротом утка, розташованими впритул один до одного. Чарунки у світлі відсутні.
за  якістю виготовлення на групи:

група 1;

група 2.

Приклади умовних позначень.

    Сітка фільтрова, полотняного переплетення, з параметром mesh основи рівним 10, низьковуглецевої сталі, групи 2:
   Сітка П10 НУ ТУ У 28.7-32564661-002:2008
  Те ж саме, саржевого переплетення, одностороння, із сталі марки 12Х18Н10Т, групи 1:
   Сітка С10 12Х18Н10Т-1 ТУ У 28.7-32564661-002:2008
  Те ж саме, полотняного переплетення, з високолегованої сталі за погодженням виробника зі споживачем, групи2:
   Сітка П10 НЖ ТУ У 28.7-32564661-002:2008
 

За погодженням зі споживачем допускається до умовного позначення сітки вносити додаткові параметри: mesh основи/mesh утка та діаметр дроту основи/ діаметр дроту утка.

Ці технічні умови придатні для цілей добровільної сертифікації.
Технічні умови підлягають перевірці не рідше одного разу на п’ять років, починаючи з дати введення їх у дію або останньої перевірки, якщо не виникає необхідності перевіряти їх раніше у випадках затвердження нормативно-законодавчих актів, що регламентують вимоги, що відрізняються від встановлених раніше в технічних умовах.
Власником оригіналу та власником реальних технічних умов є ТОВ фірма «ТЕТРА» (з іноземними інвестиціями). Використання цих технічних умов без дозволу ТОВ фірма «ТЕТРА» (з іноземними інвестиціями) не допускається.
Перелік документів, на які подано посилання в цих технічних умовах, наведено в додатку А.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

2 ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

               2.1 Основні параметри та розміри

2.1.1 Сітки виготовляють із дроту основи та утка діаметром від 0,18 до 1,2 та від 0,12 до 0,70 мм відповідно, з параметром mesh основи та утка – від 5 до 50 та від 60 до 400 відповідно. За узгодженням із споживачем допускається виготовлення сіток з іншими значеннями діаметра дроту та параметра mesh.
2.1.2 Параметр mesh визначається за такою формулою:
mesh = 25,4/(s+d),
де s – відстань між дротиками основи, мм;
d – діаметр дроту, мм.
За узгодженням зі споживачем допускається замість параметра mesh використовувати параметр кількості дротів на 1 дм сітки. У таких випадках умовне позначення сітки замість значень параметра mesh основи і утка вносять значення параметра кількості дротів на 1 дм основи і утка сітки.
2.1.3 Сітки виготовляють завширшки 1000 мм. За узгодженням із споживачем допускається виготовлення сіток з іншими значеннями ширини.
Граничні відхилення по ширині сітки групи 1 – + 5 мм, групи 2 – + 10 мм.
2.1.4 Сітки виготовляють згорнутими у рулон. У рулоні не повинно бути понад п’ять шматків. Найменшу довжину чи кратність шматка встановлює споживач. За відсутності вимог споживача довжина шматка сітки має бути менше 1000 мм, допускається один шматок довжиною щонайменше 200 мм. Зі згоди споживача допускається мінімальна довжина шматка менше 1000 мм.
Для сіток 1 групи мінімальна довжина окремого шматка має бути менше 2000 мм.
2.2 Основні показники та характеристики
2.2.1 Сітки повинні виготовляти відповідно до вимог цих технічних умов за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.
2.2.2 Для виготовлення сіток повинен застосовуватися дріт із низьколегованих та легованих марок сталі, кольорових металів та їх сплавів за нормативно-технічною документацією. Конкретна марка металу чи сплаву виготовлення сіток визначається відповідно до вимогами споживача.
2.2.3 Переплетення дротів у сітках має бути правильним, тобто відповідати типу переплетення.
2.2.4 У сітці не повинно бути розірваних дротів. У сітках із високолегованого дроту допускаються місцеві одиночні злами дротів качка не більше п’яти на 1 м2 сітки для сіток групи 2 і не більше трьох – для сіток групи 1.
2.2.4.1 Кількість зрощених кінців дроту, петель, скруток, галочок на 1 м2 сіток не повинна перевищувати 13 для сіток групи 2 та 9 – для сіток групи 1.
2.2.5 Дроти качка сіток у місцях перехрещення повинні прилягати впритул один до одного. Допускаються зазори між дроти качка в місцях перехрещення, що не перевищують 0,1 діаметра дроту качка.
2.2.6 У сітках не повинно бути механічних пошкоджень, зшитих місць та зароблених сторонніх предметів.
2.2.7 Сітки виготовляють із закрайками та без закрайок. При виготовленні сіток без країв кінці дротів качка повинні бути рівно підрізані або загнуті. Одна сторона полотна сітки може бути із закрайкою, інша – без закривання.
2.3 Упаковка та маркування
2.3.1 Упаковка та маркування сіток за ГОСТ 3187 [1].
2.3.2 Кожен рулон сітки повинен мати ярлик із зазначенням наступних даних:
– найменування чи (і) товарний знак підприємства-виробника;
– умовне позначення сітки;
– позначення реальних технічних умов;
– загальна кількість сітки у рулоні;
– ширини та довжини сітки (на вимогу споживача);
– маси нетто або брутто рулону (на вимогу споживача).

 (Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

            3.1 Вимоги безпеки до сіток.

3.1.1 Сітки повинні бути виконані з нетоксичних матеріалів та в процесі експлуатації не повинні виділяти шкідливих речовин.

            3.2 Вимоги безпеки під час виготовлення сіток.

3.2.1 При виробництві сіток необхідно дотримуватись організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки відповідно до вимог ДСТУ 3273, ДСТУ 7237, ДСТУ 8828, НАПБ А.01.001, ПУЕ, Н20 ПА2. 1.71, ДБН В.1.1-7.
3.2.2 Використання у виробництві вихідних матеріалів повинно здійснюватися за дотримання вимог безпеки, встановлених відповідними нормативними документами на ці матеріали.
3.2.3 Виробничі будівлі та побутові приміщення на виробництві під час виготовлення сіток повинні відповідати вимогам СНіП 2.09.02, СНіП 2.09.03 та ДБН В.2.2-28 та повинні бути забезпечені опаленням та припливно-витяжною та місцевою вентиляцією згідно з ДСТУ Б.2. -12, ДБН В.2.5-67, водопроводом та каналізацією відповідно до ДСТУ Б А.3.2-14, ДБН В.2.5-64. Категорії виробничих приміщень визначаються згідно з ДСТУ Б В.1.1-36, а клас зон згідно з НПАОП 40.1-1.32.
Для гасіння пожеж на початкових стадіях потрібно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме протипожежні покривала, пісок, переносні або пересувні вогнегасники відповідно до ДСТУ 3675 та ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників у приміщенні має визначатися відповідно до НАПБ801. експлуатацію та технічне обслуговування необхідно проводити згідно з НАПБ Б.01.008 та ДСТУ 4297. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території підприємства повинні встановлюватись спеціальні пожежні щити (стенди). На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватись ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці.
Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ДСТУ EN ISO 7010.
Пристрій у виробничих та складських приміщеннях систем протипожежного захисту слід визначати відповідно до ДБН В.2.5-56.
До роботи у пожежонебезпечних зонах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до НАПБ Б.07.033.
3.2.4 Висвітлення робочих місць має відповідати вимогам ДБН В.2.5-28.
3.2.5 Виробничі приміщення мають бути забезпечені питною водою за ДСанПіН 2.2.4-171.
3.2.6 До роботи допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж з ТБ згідно з НПАОП 0.00-4.12.
3.2.7 Робочі на виробництві під час виготовлення сіток повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту за ДСТУ 3835, ДСТУ 7239, НПАОП 0.00-7.17, ДСТУ EN 166.
3.2.8 На робочому місці має бути аптечка з медикаментами для надання першої медичної допомоги.
3.2.9 Рівень шуму на робочих місцях під час виготовлення сіток не повинен перевищувати значень, встановлених ДСН 3.3.6.037.
3.2.10 Рівні вібрації на робочих місцях під час виготовлення сіток повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039.
3.2.11 Мікроклімат у виробничих приміщеннях, де виготовляються сітки, повинен відповідати ДСН 3.3.6.042 та ГОСТ 12.1.005.
3.2.12 При вантажно-розвантажувальних роботах повинні дотримуватися правил безпеки за НПАОП 0.00-1.75.
3.2.13 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з ГОСТ 12.1.005.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

             3.3 Охорона навколишнього природного середовища.

       3.3.1 Охорона водойм від забруднення стічними водами повинна здійснюватись відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від загрязнення зворотними водами.

3.3.2 Охорона ґрунту від забруднення має забезпечуватися згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць (Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011р.).
3.3.3 Контроль за дотриманням гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до ГН 2.2.6-184.
Охорона атмосфери – згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Наказом МОЗ України № 52 від14.01.2020 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць.
3.3.4 Відходи, що утворюються у процесі виробництва, підлягають утилізації відповідно до вимог ДСТУ 4462.3.001, ДСТУ 4462.3.02, ЗУ №1393-XIV, ЗУ 3073-III.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

         4.1 Сітки пред’являють до приймання партіями. Партія повинна складатися з рулонів сітки одного типу, розміру, матеріалу та оформлена одним документом про якість, що містить:

– товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
– Умовне позначення сітки;
– ширину сітки у міліметрах, довжину у метрах;
– кількість рулонів у партії.
4.2 Перевірці на якість та тип переплетення, кількість зрощених кінців дротів, петель, скруток та галочок, довжину та ширину сітки піддають кожен рулон сітки.
4.3 У кожному відібраному рулоні перевіряють усі шматки сітки.

4.4 Від прийнятих за п. 4.2 рулонів сітки відбирають 10%, але не менше трьох рулонів, у яких перевіряють кількість дротів основи та качка. При отриманні незадовільних результатів перевірки проводять повторну перевірку на подвоєній кількості рулонів, що не зазнали контролю. Результати повторної перевірки є остаточними.
Зі згоди споживача ділянки полотна сітки з дефектами можуть не вирізатись, а відзначатися кольоровим олівцем та із загального метражу виключатися.

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

             5.1 Методи контролю сіток відповідно до ГОСТу 3187 [1].

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

            6.1 Транспортування та зберігання сіток за ГОСТ 3187 [1].

7 ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

            7.1 Монтаж та експлуатація сіток здійснюється відповідно до інструкцій з монтажу та експлуатації виробів, що містять сітки, та чинних нормативних актів з охорони праці..

8 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЦЯ

         8.1 Виробник гарантує відповідність сіток вимогам цих технічних умов за умови дотримання споживачем правил її транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, встановлених цими технічними умовами.

8.2. Гарантійний термін зберігання сіток встановлюється 1 рік.
8.3 Розгляд претензій щодо якості сіток провадиться відповідно до «Закону України про захист прав споживачів» та інших чинних законодавчих документів.

 

Додаток А
(обов’язковий)

 

ПЕРЕЛІК
документів, на які дано посилання у технічних умовах

 

ПозначенняНайменуванняНомер пункта ТУ
ДСТУ 3273-95Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.3.2.1
ДСТУ 3675-98Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань3.2.3
ДСТУ 3734-98Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги3.2.3
ДСТУ 3835-98Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови3.2.7
ДСТУ 4297:2004Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників3.2.3
ДСТУ 4462.3.01:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій3.3.4
ДСТУ 4462.3.02:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги3.3.4
ДСТУ 7237:2011Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту3.2.1
ДСТУ 7238:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ 7239:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ Б А.3.2-12:2009ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги3.2.3
ДСТУ Б А.3.2.-14:2011Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD)3.2.3
ДСН 3.3.6.037-99Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку3.2.9
ДСН 3.3.6.039-99Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації3.2.10
ДСН 3.3.6.042-99Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень3.2.11
ДСанПіН 2.2.4-171-2010Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною3.2.5
ДБН В.1.1-7:2016Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги3.2.1
ДБН В.2.2-28:2010Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення3.2.3
ДБН В.2.5-28:2018Природне і штучне освітлення3.2.4
ДБН В.2.5-56-2014Системи протипожежного захисту3.2.3
ДБН В.2.5-64-2012Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.3.2.3
ДБН В.2.5-67-2013Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування3.2.3
ДСТУ 8828:2019Пожежна безпека. Загальні положення3.2.1
ГОСТ 12.1.005-88ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды.3.2.11, 3.2.13
НПАОП 0.00-1.75-15Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт3.2.12
ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT)Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови3.2.7
ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT)Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки3.2.3
ГН 2.2.6-184-2013Орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць3.3.3
СНиП 2.09.02-85Производственные здания3.2.3
СНиП 2.09.03-85Сооружения промышленных предприятий3.2.3
СП 1042-73Санитарные правила организации технологических процессов и гигиенические требования к производственному оборудованию3.2.1
НАПБ А.01.001-2004Правила пожежної безпеки в Україні3.2.1
НАПБ Б.01.008-2018Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників3.2.3
НАПБ Б.07.033-2013Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях3.2.3
ДСТУ Б В.1.1-36:2016Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою3.2.3
НПАОП 0.00-4.12-05Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці3.2.6
НПАОП 40.1-1.32-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок3.2.3
Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011)3.3.2
Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007Порядок проведення медичних оглядів працівникам певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.20073.2.8
ПУЕ:2017Правила улаштування електроустановок, затверджені Наказом міністерства вугільної промисловості та енергетики України від 21.07.2017 № 4763.2.1
Закон України № 2707-XII від 16.10.1992«Про охорону атмосферного повітря»3.3.3
Постанова КМУ
№465 від 25.03.1999р.
«Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»3.3.1
Наказ МОЗ України № 52 від 14.01.2020«Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»3.3.3
НПАОП 0.00-1.71-13

 

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями3.2.1
НПАОП 0.00-7.17-18Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці3.2.7
НПАОП 28.52-1.31-13Правила охорони праці під час зварювання металів3.2.1

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

Додаток Б
(довідковий)

БІБЛІОГРАФІЯ

1 ГОСТ 3187-76 Сітки дротяні ткані фільтрові. Технічні умови (Сітки дротяні тканини фільтрові. (Технічні умови).

(Змінена редакція, Змін. №2).