ТУ У 28.7-32564661-003:2009 «РУКАВА СІТЧАСТІ ДРОТЯНІ В’ЯЗАНІ»

МІНЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Державне підприємство “Харківський регіональний науково-виробничий

центр стандартизації, метрології та сертифікації

Зареєстровано 28.07.2009 за №04725906/012190

Перевірено 15.12.2015, №04725906/012190/01

Перевірено 30.12.2020, №04725906/012190/02

 

РУКАВА СІТЧАСТІ ПРОВОЛОЧНІ В’ЯЗАНІ

Технічні умови

 

РУКАВА СЕТЧАТЫЕ ПРОВОЛОЧНЫЕ ВЯЗАНЫЕ

Технические условия

ТУ У

28.7-32564661-003:2009

 

ДКПП 25.93.13

  УКНД 77.140.60 3
Вводяться вперше
Введення в дію з 28.08.2009р.
Термін дії – без обмеження

1 ГАЛУЗЬ ЗАСТОСУВАННЯ

Справжні технічні умови поширюються на рукави сітчасті дротяні в’язані з низьковуглецевої оцинкованої та легованої сталі, кольорових металів та їх сплавів (далі – рукав), які застосовуються як комплектуючий виріб для відбійників сітчастих у технологічних апаратах, вогнеперегороджувачах, фільтрах, можуть використовуватися як насадка. Рукав призначений для сепарації рідини з потоку пари (газу) в ректифікаційних, адсорбційних, відпарних та інших колонних апаратах, а також сепараторах, скруберах, пиловловлювачах, фільтрах, осушувачах та інших пристроях. Рукав використовується також при виготовленні побутових виробів, наприклад, металевих скребків для очищення поверхонь від бруду.

            Приклади умовних позначень:

Рукав сітчастий в’язаний дротяний плоский, шириною 80 мм, з круглого дроту діаметром 0,25 мм з низьковуглецевої сталі:
РСП-080-025 НУ ТУ У 28.7-32564661-003:2009
Рукав сітчастий дротяний в’язаний гофрований, шириною 150 мм, із плоского дроту з розмірами поперечного перерізу 0,05 х 0,7 мм із сталі 12Х18Н10Т:
РСПГ-150-005х070 12Х18Н10Т ТУ У 28.7-32564661-003:2009
Рукав сітчастий в’язаний дротяний плоский, шириною 100 мм, з круглого дроту діаметром 0,3 мм з високолегованої сталі за погодженням виробника з споживачем:
РСП-100-030 НЖ ТУ У 28.7-32564661-003:2009

 

Ці технічні умови придатні для цілей добровільної сертифікації.
Ці технічні умови підлягають перевірці не рідше одного разу на п’ять років, починаючи з дати введення їх у дію або останньої перевірки, якщо не виникає необхідності перевіряти їх раніше у випадках затвердження нормативно-законодавчих актів, що регламентують вимоги, які відрізняються від встановлених раніше в технічних умовах .
Власником оригіналу та власником реальних технічних умов є ТОВ фірма «ТЕТРА» (з іноземними інвестиціями). Використання цих технічних умов без дозволу ТОВ фірма «ТЕТРА» (з іноземними інвестиціями) не допускається.
Перелік документів, на які наведено посилання в цих технічних умовах.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

 

2.1 Рукав повинен відповідати вимогам цих технічних умов та комплекту конструкторської документації, затвердженої в установленому порядку.
2.2 Основні параметри та розміри.
2.2.1 Рукав повинен бути виготовлений без поздовжнього шва гладким кулірним в’язанням.
2.2.2 Поверхня рукава може бути плоскою (рукав РСПГ) та гофрованою (рукав РСПГ), спрофільованою на вальцях із шевронним зачепленням. Висота гофр – 5 ± 1 мм, відстань між гофрами – 10 ± 1 мм.
2.2.3 Рукав виготовляють із кількістю петель у поздовжньому та поперечному напрямках на довжині 50 мм – від 5 до 14 штук із дроту: круглого діаметру не більше 0,3 мм та плоского з максимальним значенням розміру однієї зі сторін не більше 1,0мм.
2.2.4 Рукав повинен виготовлятися шириною в сплющеному стані – від 50 до 600 мм та завдовжки – не менше 7000 мм. Допуск на ширину – 5,0%.
2.2.5 За погодженням виробника із споживачем допускається виготовлення рукава з іншими значеннями розмірів, параметрів та відхилень, що допускаються, зазначених у пунктах 2.2.2, 2.2.3 та 2.2.4 цих технічних умов.
2.3 Основні показники та характеристики.
2.3.1 Рукав повинен виготовлятися відповідно до вимог цих технічних умов за технологічним регламентом, затвердженим у встановленому порядку.
2.3.2 Для виготовлення рукава повинен застосовуватися дріт із низьковуглецевої оцинкованої та легованої сталі, кольорових металів та їх сплавів за нормативно-технічною документацією. Конкретна марка сталі виготовлення рукава визначається відповідно до вимогами споживача.
2.3.3 Переплетення дротів у рукаві має бути правильним, тобто відповідати типу переплетення.
2.3.4 Рукав не повинен мати механічних пошкоджень, перегинів, розірваних та зшитих місць.
2.3.5 На рукаві допускаються перепустки переплетення площею не більше 5 см² на довжині 2 метри.
2.3.6 Допускається випуск не більше 6% рукава, що має перепустки переплетення площею не більше 10 см² на довжині 1 метр.
2.3.7 Вільні кінці дроту біля країв рукава або у перепустках повинні бути загорнуті на суміжних петлях.
2.3.8 На поверхні дроту не повинно бути слідів протяжки, тріщин, що впливають на форму осередків. Допускаються кольори втечі.
2.3.9 Окремі мотки дроту, призначеного виготовлення рукава, можуть бути з’єднані між собою з допомогою зв’язування вільних кінців дроту.
2.3.10 Дозволяється зшивання окремих відрізків рукава, призначених для пакування в один рулон.
2.3.11 Рукав із сталі однієї марки виготовляють згорнутим у рулони. Рулон може складатися з кількох відрізків рукава одного типорозміру.
2.3.12 На вимогу споживача рукави можуть виготовляти в рулонах, кожен з яких складається з одного шматка мірної довжини.
2.4 Упаковка та маркування.
2.4.1 Рулони рукава повинні бути обгорнуті папером або іншим папером за чинною нормативною документацією, полімерною плівкою або іншою плівкою за чинною нормативною документацією, або пакувальною тканиною за ДСТУ ГОСТ 5530, а також іншими матеріалами, виготовленими за чинною нормативною документацією.
2.4.2 Кожен рулон рукава повинен мати маркування у вигляді ярлика із зазначенням наступних даних:
-найменування або (і) товарний знак підприємства-виробника;
-умовне позначення рукава;
-позначення реальних технічних умов;
-загальна кількість рукава у рулоні.

(Змінена редакція, Змін. №2).

 

3 ВИМОГИ БЕЗПЕКИ І ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

 

3.1 Вимоги безпеки до рукавів
3.1.1 Рукави повинні бути виконані з нетоксичних матеріалів і в процесі експлуатації не повинні виділяти шкідливі речовини.
3.2 Вимоги безпеки під час виготовлення рукавів.
3.2.1 При виробництві рукавів необхідно дотримуватись організаційно-технічних заходів щодо забезпечення пожежної безпеки, електростатичної іскробезпеки та виробничої безпеки відповідно до вимог ДСТУ 3273, ДСТУ 7237, ДСТУ 8828, НАПБ А.01.001, ПУЕ, НПАОП 28. 1.1-7, НПАОП 0.00-1.71.
3.2.2 Використання у виробництві вихідних матеріалів повинно здійснюватися за дотримання вимог безпеки, встановлених відповідними нормативними документами на ці матеріали.
3.2.3 Виробничі будівлі та побутові приміщення на виробництві під час виготовлення сіток повинні відповідати вимогам СНіП 2.09.02, СНіП 2.09.03 та ДБН В.2.2-28 та повинні бути забезпечені опаленням та припливно-витяжною та місцевою вентиляцією згідно з ДСТУ Б.2. -12, ДБН В.2.5-67, водопроводом та каналізацією відповідно до ДСТУ Б А.3.2-14, ДБН В.2.5-64. Категорії виробничих приміщень визначаються згідно з ДСТУ Б В.1.1-36, а клас зон згідно з НПАОП 40.1-1.32.
Для гасіння пожеж на початкових стадіях потрібно застосовувати первинні засоби пожежогасіння, а саме протипожежні покривала, пісок, переносні або пересувні вогнегасники відповідно до ДСТУ 3675 та ДСТУ 3734. Кількість та тип вогнегасників у приміщенні має визначатися відповідно до НАПБ801. експлуатацію та технічне обслуговування необхідно проводити згідно з НАПБ Б.01.008 та ДСТУ 4297. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння у виробничих, складських, допоміжних приміщеннях, будівлях, спорудах, а також на території підприємства повинні встановлюватись спеціальні пожежні щити (стенди). На пожежних щитах (стендах) повинні розміщуватись ті первинні засоби гасіння пожежі, які можуть застосовуватися в даному приміщенні, споруді, установці.
Пожежні щити (стенди) та засоби пожежогасіння повинні бути пофарбовані у відповідні кольори згідно з ДСТУ EN ISO 7010.
Пристрій у виробничих та складських приміщеннях систем протипожежного захисту слід визначати відповідно до ДБН В.2.5-56.
До роботи у пожежонебезпечних зонах допускаються особи, які пройшли спеціальне навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки відповідно до НАПБ Б.07.033.
3.2.4 Висвітлення робочих місць має відповідати вимогам ДБН В.2.5-28.
3.2.5 Виробничі приміщення мають бути забезпечені питною водою за ДСанПіН 2.2.4-171.
3.2.6 До роботи допускаються особи не молодші 18 років, які пройшли інструктаж з ТБ згідно з НПАОП 0.00-4.12.
3.2.7 Робочі на виробництві під час виготовлення сіток повинні бути забезпечені засобами індивідуального захисту за ДСТУ 3835, ДСТУ 7239, НПАОП 0.00-7.17, ДСТУ EN 166.
3.2.8 На робочому місці має бути аптечка з медикаментами для надання першої медичної допомоги.
3.2.9 Рівень шуму на робочих місцях під час виготовлення сіток не повинен перевищувати значень, встановлених ДСН 3.3.6.037.
3.2.10 Рівні вібрації на робочих місцях під час виготовлення сіток повинні відповідати вимогам ДСН 3.3.6.039.
3.2.11 Мікроклімат у виробничих приміщеннях, де виготовляються сітки, повинен відповідати ДСН 3.3.6.042 та ГОСТ 12.1.005.
3.2.12 При вантажно-розвантажувальних роботах повинні дотримуватися правил безпеки за НПАОП 0.00-1.75.
3.2.13 Вміст шкідливих речовин у повітрі робочої зони не повинен перевищувати гранично допустимих концентрацій згідно з ГОСТ 12.1.005.

 (Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

3.3 Охорона навколишнього природного середовища.
3.3.1 Охорона водойм від забруднення стічними водами повинна здійснюватись відповідно до вимог Правил охорони поверхневих вод від загрязнення зворотними водами.
3.3.2 Охорона ґрунту від забруднення має забезпечуватися згідно з Державними санітарними нормами та правилами утримання території населених місць (Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011р.).
3.3.3 Контроль за дотриманням гранично допустимих викидів шкідливих речовин в атмосферу здійснюється відповідно до ГН 2.2.6-184.
Охорона атмосфери – згідно із Законом України «Про охорону атмосферного повітря», Наказом МОЗ України № 52 від14.01.2020 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних та біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць
3.3.4 Відходи, що утворюються у процесі виробництва, підлягають утилізації відповідно до вимог ДСТУ 4462.3.001, ДСТУ 4462.3.02, ЗУ №1393-XIV, ЗУ 3073-III.

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).

 

4 ПРАВИЛА ПРИЙМАННЯ

4.1 Рукав приймають партіями. Партія повинна складатися з рукава одного типорозміру, одного матеріалу та оформлена одним документом про якість, що містить:
– товарний знак або найменування та товарний знак підприємства-виробника;
– умовне позначення рукава;
– довжину в метрах;
– кількість рулонів у партії.
4.2 Для перевірки якості переплетення, кількості петель, довжини та ширини рукава від партії відбирають 5% рулонів, але не менше двох рулонів. Перевіряється кожен шматок рукава, що входить в рулон.
4.3 При отриманні незадовільних результатів перевірки хоча б за одним із показників щодо нього проводять повторну перевірку на подвоєній кількості рулонів, які не піддавалися контролю. Результати перевірки поширюються на всю партію.

 

5 МЕТОДИ КОНТРОЛЮ

5.1 Матеріал дроту виготовлення рукава визначають за сертифікатами підприємства – виробника дроту. У разі сумнівів хімічний склад матеріалу дроту встановлюють у компетентної лабораторії.
5.2 Діаметр дроту вимірюють мікрометром діючої НД перед виготовленням рукава.
5.3 Якість поверхні рукава та переплетення дроту визначають візуально або за допомогою лупи загального призначення за чинною НД.
5.4 Геометричні розміри рукава (ширина і довжина, розміри гофр) вимірюють з використанням лінійки по діючій НД та рулетки за ДТУ 4179.
5.5 Кількість петель у поздовжньому та поперечному напрямках на довжині 50 мм визначають візуально з використанням лінійки діючої НД.

(Змінена редакція, Змін. №2).

 

6 ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

6.1 Рукав транспортують рулонами транспортом усіх видів відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті цього виду.
При транспортуванні двох та більше рулонів рукава одному споживачеві проводиться формування укрупнених вантажних місць.
6.2 Зберігання рукава повинно проводитись за умовами зберігання 5 ГОСТ 15150.

(Змінена редакція, Змін. №2).

 

7 ВКАЗІВКИ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

7.1 Монтаж та експлуатація рукава провадиться відповідно до інструкцій з монтажу та експлуатації виробів, що містять рукав, та чинних нормативних актів з охорони праці.

 

8 ГАРАНТІЇ ВИГОТОВЦЯ

8.1 Виробник гарантує відповідність рукава вимогам цих технічних умов за умови дотримання споживачем правил їх транспортування, зберігання, монтажу та експлуатації, встановлених цими технічними умовами.
8.2 Гарантійний термін зберігання рукава встановлюється 1 рік, для рукава із кольорових металів та їх сплавів – 6 місяців.
8.3 Розгляд претензій щодо якості рукава провадиться відповідно до «Закону України про захист прав споживачів» та інших чинних законодавчих документів.

 

 

Додаток А
(обов’язковий)

 

П Е Р Е Л І К

документів, на які дано посилання у технічних умовах

 

ПозначенняНайменуванняНомер пункта ТУ
Закон Украины «Про відходи» №187/98-ВР от 05.03.98г. с изменениями согласно Закона Украины 3073-III3.3.4
Закон Украины «Про вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше використання неякісної та небезпечної продукції» №1393-XIV от 14.01.00г.3.3.4
ДСТУ 3273-95Безпечність промислових підприємств. Загальні положення та вимоги.3.2.1
ДСТУ 3675-98Пожежна техніка. Вогнегасники переносні. Загальні технічні вимоги та методи випробувань3.2.3
ДСТУ 3734-98Пожежна техніка. Вогнегасники пересувні. Загальні технічні вимоги3.2.3
ДСТУ 3835-98Взуття спеціальне з верхом із шкіри для захисту від механічного діяння. Технічні умови3.2.7
ДСТУ 4297:2004Пожежна техніка. Технічне обслуговування вогнегасників3.2.3
ДСТУ 4462.3.01:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Порядок здійснення операцій3.3.4
ДСТУ 4462.3.02:2006Охорона природи. Поводження з відходами. Пакування, маркування і захоронення відходів. Правила перевезення відходів. Загальні технічні та організаційні вимоги3.3.4
ДСТУ 7237:2011Система стандартів безпеки праці. Електробезпека. Загальні вимоги та номенклатура видів захисту3.2.1
ДСТУ 7238:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби колективного захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ 7239:2011Система стандартів безпеки праці. Засоби індивідуального захисту працюючих. Загальні вимоги та класифікація3.2.7
ДСТУ Б А.3.2-12:2009ССБП. Системи вентиляційні. Загальні вимоги3.2.3
ДСТУ Б А.3.2.-14:2011Система стандартів безпеки праці. Експлуатація водопровідних і каналізаційних споруд і мереж. Загальні вимоги безпеки (ГОСТ 12.3.006-75, MOD)3.2.3
ДСН 3.3.6.037-99Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку3.2.9
ДСН 3.3.6.039-99Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації3.2.10
ДСН 3.3.6.042-99Державні санітарні норми мікроклімату виробничих приміщень3.2.11
ДСанПіН 2.2.4-171-2010Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною3.2.5
ДБН В.1.1-7:2016Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги3.2.1
ДБН В.2.2-28:2010Будинки і споруди. Будинки адміністративного та побутового призначення3.2.3
ДБН В.2.5-28:2018Природне і штучне освітлення3.2.4
ДБН В.2.5-56-2014Системи протипожежного захисту3.2.3
ДБН В.2.5-64-2012Внутрішній водопровід та каналізація. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво.3.2.3
ДБН В.2.5-67-2013Інженерне обладнання будівель і споруд. Опалення, вентиляція та кондиціонування3.2.3
ДСТУ 8828:2019Пожежна безпека. Загальні положення3.2.1
ГОСТ 12.1.005-88ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей среды.3.2.11, 3.2.13
НПАОП 0.00-1.75-15Правила охорони праці під час вантажно-розвантажувальних робіт3.2.12
ДСТУ EN 166:2017 (EN 166:2001, IDT)Засоби індивідуального захисту очей. Технічні умови3.2.7
ДСТУ EN ISO 7010:2019 (EN ISO 7010:2012; А1:2014; А2:2014; А3:2014; А4:2014; А5:2015; А6:2016; А7:2017, IDT; ISO 7010:2011; Аmd 1:2012; Аmd 2:2012; Аmd 3:2012; Аmd 4:2013; Аmd 5:2014; Аmd 6:2014; Аmd 7:2016, IDT)Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Зареєстровані знаки безпеки3.2.3
ГН 2.2.6-184-2013Орієнтовано безпечні рівні впливу (ОБРВ) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць3.3.3
СНиП 2.09.02-85Производственные здания3.2.3
СНиП 2.09.03-85Сооружения промышленных предприятий3.2.3
НАПБ А.01.001-2004Правила пожежної безпеки в Україні3.2.1
НАПБ Б.01.008-2018Правила експлуатації та типові норми належності вогнегасників3.2.3
НАПБ Б.07.033-2013Порядок здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях3.2.3
ДСТУ Б В.1.1-36:2016Визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою3.2.3
НПАОП 40.1-1.32-01Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок3.2.3
Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011Державні санітарні норми та правила утримання територій населених місць (Наказ МОЗ України №145 від 17.03.2011)3.3.2
Наказ МОЗ України №246 від 21.05.2007Порядок проведення медичних оглядів працівникам певних категорій, затверджений наказом МОЗ України №246 від 21.05.20073.2.8
ПУЕ:2017Правила улаштування електроустановок, затверджені Наказом міністерства вугільної промисловості та енергетики України від 21.07.2017 № 4763.2.1
ДСТУ 4179:2003Рулетки вимірювальні металеві. Технічні умови (ГОСТ 7502-98, MOD)5.4
ГОСТ 15150-69Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды6.2
Закон України № 2707-XII від 16.10.1992«Про охорону атмосферного повітря»3.3.3
Постанова КМУ
№465 від 25.03.1999р.
«Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами»3.3.1
Наказ МОЗ України № 52 від 14.01.2020«Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць»3.3.3
НПАОП 0.00-1.71-13

 

Правила охорони праці під час роботи з інструментом та пристроями3.2.1
НПАОП 0.00-7.17-18Мінімальні вимоги безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці3.2.7
НПАОП 28.52-1.31-13Правила охорони праці під час зварювання металів3.2.1

 

(Змінена редакція, Змін. №1 и №2).